Energi
3 minutter lesetid

Smart styring skal få fortgang i industrietableringer og lokal verdiskapning

19/06/2023, 08:04
Smart styring skal få fortgang i industrietableringer og lokal verdiskapning
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Målsettingen med prosjektet er å utvikle en løsning som kan levere tjenester til industriparker både i Norge og Europa. Ved hjelp av støtte fra Enova, Forskningrådet og Innovasjon Norge skal vi akselerere det grønne industriløftet uten å overinvestere i infrastruktur.

– Jeg vil tørre å påstå at Ringerikskraft sin satsing på fleksibilitet åpnet døren til at Billerud Viken kan etablere seg med treforedling på Ringerike nå, sier forretningsutvikler og prosjektkoordinator i Ringerikskraft Knut-André Odda.

Kapasiteten i det norske strømnettet er nemlig i teorien sprengt, og alle nye tilknytninger over 1MW havner i en lang søknadskø hos Statnett.

– En ting er at mange søknader gir lang behandlingstid, men en annen problemstilling er at utbygginger i strømnettet tar svært lang tid. For industriaktørene kan det bety flere års ventetid eller etablering utenlands, og dette er noe vi ønsker å gjøre noe med. Det grønne skiftet kan ikke stoppe i strømnettet, og gjennom prosjektet vårt utvikler vi en løsning som utnytter reservekapasiteten til industribedriftene og lar flere virksomheter etablere seg raskere, forteller Odda.

Pilotprosjektet for fleksibilitet i industriparker har fått 18,2 millioner kroner i støtte av finansieringsordningen Pilot-E, og testingen starter allerede rett over sommeren på Hønefoss.

– Vi har et godt samarbeid med industriaktører som ønsker denne ordningen velkommen. Industriaktørene har reservert mye kapasitet, men det er gjerne bare noen få timer i året de utnytter den fullt ut. I tillegg kan flere aktører faktisk mate inn strøm i nettet. De kan tilgjengeliggjøre restkapasiteten i et marked, og tilby denne videre til andre aktører. Det kan både være industrinaboer i parken, eller videre ut i strømnettet. Det er også penger å tjene for de aktørene som tilpasser sitt effektuttak, opplyser Odda.

Milliardinvesteringer på vent

I Ringerike er det i dag aktører som har store industriprosjekter som venter på tildeling av kapasitet, og med Statnetts planer for nettutvikling ser fremtiden lys ut. Det er derimot avgjørende å sørge for løsninger som gjør det mulig å etablere seg før all infrastruktur er ferdig utbygd, og dette skal fleksibilitetsprosjektet løse. Lagring av overskuddsenergi og lastforskyving vil bli stadig mer vanlig i årene som kommer.

Industrioperatøren gjør jobben

– For at dette skal fungere må klyngen av virksomheter være knyttet til en industrioperatør som holder oversikten over forbruksflyten, og styrer last fra strømkrevende utstyr etter kapasitet i markedet. For eksempel kan man koble ut en elkjel noen timer i døgnet uten at det går på bekostning av varmtvannet. Det samme gjelder også for industrien. Vi opplever stor grad av samarbeidsvilje fra næringsvirksomheter, som i større grad aksepterer å redusere last i perioder, dersom det muliggjør tidligere etablering av industri. Eksempelvis gjennom å legge større vedlikeholdsarbeid til vinteren, forteller Odda.

Tett samarbeid med industrien, nettselskapene og teknologiutviklerne er et viktig suksesskriterium for å lykkes med prosjektet. Vi erfarer at Treklyngen ikke er alene om å være attraktive for grønne industriprosjekter, og har allerede fått henvendelser fra flere industriparker. Neste steg er å ta med samarbeidspartneren GG Gruppen og deres industriområde Viken park. Vårt uttalte mål er å hjelpe industriparker i hele Norge å akselerere det grønne industriløftet. – Ta gjerne kontakt, sier Odda.

Smart Innovation Norway bistår i prosjektet med maskinlæring og lager struktur av de store datamengdene som samles inn, og vi er også i tett dialog med Nodes som håndterer salg i balansemarkedene for kraft. Flextools bidrar med utstyr for styring av alle enhetene industriparkoperatøren må kunne kontrollere raskt og effektivt.

– Det er utrolig mange faktorer som skal stemme samtidig, markedet er forholdsvis nytt både i Norge og Europa, og per i dag er det ingen andre aktører som leverer noe lignende til industriparker. Det gjør det utrolig givende å jobbe med, og jeg er veldig stolt av å være en del av et kompetansemiljø på Ringerike som står i front for denne utviklingen, avslutter Odda.

#pilotprosjekt #ringerikskraft
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0