Energi
1 minutt lesetid

Solid, men lavere, resultat første halvår 2023

1/09/2023, 07:31
Solid, men lavere, resultat første halvår 2023
Rånåsfoss kraftverk i Glomma, Akershus Energi. Foto HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Første halvår viser et solid resultat på grunn av betydelig høyere kraftproduksjon enn i fjor. Selv om kraftprisene i Sør-Norge er vesentlig redusert fra fjoråret, har en nedbørsrik vår og sommer bidratt til økt produksjon som balanserer effekten av lavere priser. Resultatet inneholder et betydelig bidrag til samfunnet gjennom skatter og avgifter på opp mot 750 millioner kroner, sier konsernsjef Eskil Lunde Jensen

Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen økte med 200 GWh sammenlignet med samme periode i 2022. Samtidig har Odal Vindkraftverk AS levert 182 GWh i første kvartal.

– At resultatet er redusert fra samme periode i fjor på tross av økt produksjon kommer av økt grunnrenteskatt, innføring av høyprisavgift og salg av et tilknyttet selskap i 2022, forklarer Jensen.

Akershus Energi utbetalte i juni 200 millioner kroner i utbytte til eier Viken fylkeskommune basert på årsregnskapet for 2022.

Resultat fra virksomheten

Konsernregnskapet til Akershus Energi er avlagt etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) og viser et resultat etter skatt på 234 millioner kroner mot 323 millioner kroner i samme periode i 2022.
Konsernet hadde en EBITDA på 981 millioner kroner som er 70 millioner kroner lavere enn året før. Endring i EBITDA kommer som følge av innført høyprisavgift som føres som driftskostnad. Vannkraft- og fjernvarmeproduksjonen var på henholdsvis 1236 GWh og 137 GWh, mot 1049 GWh og 124 GWh i samme periode 2022. Gjennomsnittlig markedspris på kraft (NO1) var 1 027 NOK/MWh,

#akershus energi
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0