Industri
2 minutter lesetid

Svenske LKAB blir hovedeier i norske REEtec

8/11/2022, 13:36
Svenske LKAB blir hovedeier i norske REEtec
Foto: LKAB
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det norske selskapet REEtec AS har utviklet en innovativ og bærekraftig teknologi for separasjon av sjeldne jordarter, som kan konkurrere med den dominerende kinesiske produksjonen. Den første fabrikken skal nå bygges på Herøya.

LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag) er i Norge kjent som et svensk statlig heleid gruvedriftselskap som bryter jernmalm i Kiruna. Mesteparten av jernet transporteres ut i verden via tog til Narvik.

– LKAB planlegger å utvinne magnetmetaller som et biprodukt fra jernmalmutvinningen vår. Sammen med REEtec kan vi skape grunnlaget for en sterk og bærekraftig nordisk verdikjede for sjeldne jordarter, sier Jan Moström, konsernsjef i LKAB.

Etterspørselen etter magnetmetaller til elbiler og vindturbiner forventes å femdobles innen 2030, noe som er et bevis på at det grønne skiftet fungerer. Men Europa er avhengig av import av disse kritiske mineralene, og Kina dominerer produksjonen.

Siden Europa mangler utvinning og bare har marginal prosesseringskapasitet, markerer LKABs og REEtecs samarbeid starten på noe nytt i Europa, som EU har bedt om Planen er at REEtecs første fabrikk skal stå ferdig i andre halvdel av 2024 på Herøya, Norge, og en andre fabrikk er planlagt i 2026 som vil kunne behandle materialer fra LKAB som vil være tilgjengelig fra 2027.

Investerer 400 millioner SEK

REEtec har gjennomført en finansieringsrunde på 1,2 milliarder kroner for å finansiere byggingen av det første jordseparasjonsanlegget.

Det er i denne nye emisjonen at LKAB har investert 400 millioner kroner og blir største eier, i tillegg blir det statlige norske investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringarer, Mercuria og TechMet nye aksjonærer.

Tidligere hovedeier, Scatec Innovation, har spesialisert seg på utvikling og drift av selskaper innen fornybar energi og det grønne skiftet. De fortsetter som en stor eier og forblir forpliktet til selskapet.

– At LKAB, med sin sterke industrielle posisjon og tekniske kunnskap, er i ferd med å bli hovedeier er en bekreftelse på vår teknologi. REEtec er nå godt posisjonert til å bli en ledende europeisk REE-aktør, sier John Andersen, styreleder i REEtec og administrerende direktør i Scatec Innovation AS, som i mer enn 10 år har vært hovedeier og en sterk pådriver for REEtecs utvikling.

#elbil #lkab #reetec
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0