Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Consto skal bygge smoltanlegg for Grieg Seafood

17/11/2023, 07:55
Consto skal bygge smoltanlegg for Grieg Seafood
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Consto har fått totalentreprisen på prosjektet og vil ha ansvaret for den byggetekniske leveransen samt koordinering av alle utførende faggrupper. Inkludert i oppdraget er bygging av en kai i tilknytning til det nye anlegget. I prosjektet skal Consto samarbeide med Pure Salmon Technology, som har fått ansvaret for det prosesstekniske anlegget.

– Vi er oppriktig takknemlig for at Grieg Seafood har valgt oss som samarbeidspartner i dette spennende og fremtidsrettede prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid med Grieg Seafood og Pure Salmon Technology, sier prosjekteier og daglig leder i Consto Anlegg Nord, Fredrik Alver Okkenhaug, og legger til:

– Prosjektet passer godt inn i vår portefølje. Fra andre liknende prosjekter har vi opparbeidet oss erfaring og kunnskap som vi vil nyttiggjøre oss av, og vårt dedikerte team har allerede startet planlegging og detaljprosjektering med full innsats.

For Constos del er dette et strategisk riktig prosjekt.

– Det er med stor entusiasme vi kunngjør denne betydningsfulle milepælen i vår satsing innen industri og landbasert oppdrett. Prosjektet vil bidra til å styrke vår posisjon ytterligere innenfor dette segmentet, sier Tor Oskar Rydheim, leder for industrisatsingen til Consto-konsernet.

Consto har med stor suksess gjennomført flere store industriprosjekter de siste årene, og dette samarbeidet med Grieg Seafood markerer en naturlig fortsettelse av den pågående satsingen innen industrisegmentet.

– Vi ønsker å rette en spesiell takk til Grieg Seafood for den tilliten de har vist oss ved å velge Consto som deres samarbeidspartner, sier Tor Oskar Rydheim, og legger til:

– Vi har en målsetting om kontinuerlig å investere i kompetanse og innovative løsninger for å sikre at prosjektet blir vellykket, og det vil bidra til at vi ytterligere styrker vår posisjon som en pålitelig partner og totalentreprenør i industrien, avslutter han.

Når det nye anlegget står ferdig, vil det årlig bli produsert inntil 3 000 tonn post-smolt. Det nye anlegget skal bygges i tilknytning til det eksisterende smoltanlegget som Grieg Seafood har på Adamselv.

Byggestart er satt til april 2024, og byggetiden er på to år.

#consto #finnmark
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0