Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Green Mountain fortsetter utvidelsen av sitt datasenter i Enebakk

20/11/2023, 10:00
Green Mountain fortsetter utvidelsen av sitt datasenter i Enebakk
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Selskapet har fått godkjent byggingen av et 3-etasjes bygg på 9600 m2. Anleggsarbeidet starter så snart igangsettelsestillatelsen er mottatt og man forventer ferdigstillelse i september 2024.

Dette betyr at ved ferdigstillelse vil hele anlegget til Green Mountain i Enebakk ha en kapasitet på 41,5 MW. Det vil da romme både dedikerte bygg for egne kunder samt bygninger for samlokalisering av flere kunder. I bygget som nå skal reises kommer en internasjonal teknologiaktør til å bruke nesten 5MW av kapasiteten til sin virksomhet.

«Vi opplever stor pågang for tiden og det er gledelig at flere internasjonale kunder ser til Norden for sine datasenterbehov.» sier Svein Atle Hagaseth, administrerende direktør i Green Mountain.

Kundens navn blir foreløpig ikke offentliggjort, men er ny for Green Mountain. «De leverer tjenester som de aller fleste nordmenn er godt kjent med og som mange er avhengige av både på jobb og i fritiden.» legger Hagaseth til.

Den nye utvidelsen fører igjen til at Green Mountain må oppbemanne sitt team, både på drift og støttefunksjoner. I dag er det 50+ årsverk som har sin faste arbeidsplass knyttet til Enebakk senteret fordelt på drift, sikkerhet og renhold. Da er ikke kundenes eget personell inkludert eller årsverk knyttet til faste vedlikeholdsavtaler. Med det nye bygget regner man med å øke bemanningen med 10-15 personer. Arbeidsplasser knyttet til selve byggingen samt økonomiske ringvirkninger av produkt- og tjenesteleveranser kommer i tillegg.

#enebakk #green mountain
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0