Industri
2 minutter lesetid

Jernbanestenging i 76 dager fører til permitteringer

11/04/2024, 07:00
Jernbanestenging i 76 dager fører til permitteringer
Foto: LKAB
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

– Vi er tvunget til å kutte produksjonen. I første fase reduserer vi nå med om lag en million tonn per år. Men situasjonen er så alvorlig at hvis vi ikke kan kjøre flere malmtog, må vi stoppe enda mer drift og permittere ansatte, sier LKABs administrerende direktør Jan Moström. Det er Branschaltuellt som skriver om dette.

76 dagers stopp med transport av varer til Narvik havn ga tapte inntekter på 100 millioner svenske kroner dagen. Jernmalmprodukter tilsvarende mer enn 600 fulle tog er nå på overfylte lager i Kiruna og Svappavaara. Det er uklart når de kan leveres til kundene.

– Det er ikke lagrene i seg selv som er det største problemet, men at leveringskapasiteten er lavere enn vår produksjon fremover. Hvis vi ikke sammen med Trafikverket og BaneNor kan øke kapasiteten på eksisterende bane reelt vil vi bli tvunget til å ta enda mer drastiske tiltak. Et pelleteringsanlegg med tilhørende konsentratorer og gruveproduksjon må legges ned. I slike tilfeller betyr det å si opp ansatte, sier Jan Moström.

LKAB har til hensikt å stenge enten Kiruna eller Svappavaara. Og samtaler med fagforeningene har begynt. Å begrense produksjonen ytterligere vil også bety et tap av inntekter på rundt 5 milliarder svenske kroner per år, eller rundt 30 milliarder svenske kroner frem til 2030.

– Vi er allerede tvunget til å begrense råvaretransporten mellom Svappavaara og Malmberget, og dermed redusere produksjonen i Malmberget med en million tonn per år, tilsvarende en omsetning på drøyt 1 milliard svenske kroner med dagens priser. Vi vil også blant annet redusere mengden ekstern arbeidskraft og overføre mer arbeid til våre egne ansatte. Det handler om å redusere kostnadene når produksjonsvolumene faller og beholde mest mulig av vår egen kompetanse hvis vi blir tvunget til å stenge driften, sier Jan Moström.

Den siste tiden har LKAB investert nærmere en milliard svenske kroner knyttet til Malmbanen. Blant annet flere malmvogner og et ekstra lokomotivverksted.

– Dette er ikke en situasjon som kan løses med noen mindre endringer. Vi vil gjøre alt i vår makt for å slippe å stenge et pelleteringsanlegg og permittere ansatte. Sammen med Trafikverket og andre interessenter skal vi forsøke å øke togtrafikken slik at vi kan begynne å jobbe redusere lageret eller i hvert fall ikke øke det mer, sier Jan Moström.

Håpet er stort for det arbeidet som Trafikverket har satt i gang for å effektivisere sporvedlikehold og planlegging.

– Det trengs også tydelige politiske beslutninger nå for kapasitetsutvidelse både i nær fremtid og på lang sikt, i tillegg til det som ligger i planen, for å skape den kapasiteten som trengs på banen. Å måtte kutte ned på produksjonen til tross for at kundene skriker etter produktene våre og vi tjener gode penger, det er bittert, sier Jan Moström.

#bane nor #kiruna #lkab #malmbanen #narvik #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0