Industri
1 minutt lesetid

NCC leverer 80 000 tonn med steinblokker til Tyskland

14/04/2023, 07:55
NCC leverer 80 000 tonn med steinblokker til Tyskland
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I leveranseavtalen med tyske Mibau Deutschland GmbH (Heidelberg Materials) er det en forventet mengde på nærmere 80 000 tonn. Etter planen skal steinblokkene leveres fra NCC Valberg pukkverk i Kragerø over en periode på et snaut år, med oppstart i april i år.

Kieler kanal, Nord-Ostsee-Kanal på tysk, forbinder Østersjøen med Nordsjøen. Skipene blir stadig større og kanalen skal nå utvides på de smaleste områdene. Etter utvidelsene må kanalsidene sikres mot erosjon og blir plastret med steinblokker av steintypen Hyperit 40/200 kilo.

-Da Hyperit har en densitet (tetthet) > 3, oppnås erosjonsbeskyttelse med et tynnere lag enn hva tilfellet hadde vært ved å bruke lettere stein og på den måten oppnås maksimal kanalbredde, forklarer salgs- og markedssjef Øystein Nordtorp i NCC Industry, Steinmaterialer.

Den første lasten hentes fra NCC Valberg pukkverk denne uken. Hver skipslast består av ca 4 500 tonn stein og leveransene vil komme ettersom arbeidet med utvidelser av kanalen går fremover.

Eksport av steinmaterialer til Kieler kanal bidrar til en stabil og forutsigbar produksjon ved NCC Valberg pukkverk i Kragerø.

-Det er ideelt for pukkverket å ha en separat produksjon av stein til ulike vannbyggings formål, som også inkluderer vindmølleparker til havs, i tillegg til våre ordinære leveranser av asfalt- og betongtilslag til kunder i Danmark, Tyskland, Nederland og Baltikum, sier Øystein Nordtorp.

Kontrakten ordreregistreres i 2. kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Industry.

#kieler kanal #ncc #ncc industry #valberg pukkverk
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0