Industri
2 minutter lesetid

Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen

13/12/2023, 08:55
Veidekke: Verdens første asfaltfabrikk på hydrogen
F.v.: Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur og direktør Martin T. Holmqvist i Veidekke Asfalt. Foto: Veidekke
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Dette er første gang i historien at asfalt produseres uten klimautslipp, og det er utviklet i tett samarbeid med det tyske industrikonsernet Benninghoven og støttet av Enova.

Begynner i feil ende

– Asfaltentreprenørene, kundene og myndighetene i Norge har alle satt seg tøffe klimamål. Men det er umulig å få til de nødvendige reduksjonene med dagens satsing som primært er på elektriske kjøretøy og maskiner. Disse står for under 20 % av de totale utslippene fra råstoffer, produksjon og utlegging av asfalt i Norge. Bruk av hydrogen i fabrikkene kan alene spare 40 % av de totale utslippene, og naturen skiller ikke mellom direkte og indirekte utslipp, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt.

Hydrogen er fremtiden i Europa

– Tyskland og store EU-land ser at hydrogen er det mest realistiske utslippsfrie energialterna­tivet for blant annet asfaltproduksjon. Og hydrogen kan produseres av vindturbiner også når det blåser for fullt, av solcelleparker om sommeren og vannkraft under nedbørstoppene. Derfor er det så stor interesse fra andre land for at vi i høst har produsert asfalt med hydrogen i Kristiansund, forteller konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

Trenger kloke og modige politikere

– Tiden går raskt mot 2030, og det kreves stort mot og nytenkning for å kutte klimautslippene så det monner. Vi er helt avhengige av tydelige føringer og prioriteringer både fra politisk hold og fra våre kunder for å våre felles klimaforpliktelser. Vi har nå bevist at det er mulig å produ­sere kun med hydrogen, og kan benytte det i store volumer ved våre 25 asfalt­fabrikker om det blir fullskala industriell produksjon og distribusjon av hydrogen i Norge, avslutter Larsen.

Produksjon av asfalt er en betydelig kilde til utslipp med ca. 400.000 tonn CO2 i Norge hvert år. En asfaltfabrikk krever så mye energi at elektrisitet ikke kan brukes i produksjonen, alterna­tivene har hittil vært gass, propan, diesel, biodiesel og trepellets som alle har sine klima­utslipp. I tillegg har EU vedtatt strengere krav til bruk av skog og er tydelige på at bruken av trevirke og pellets til energiformål skal begrenses (Fornybardirektivet) fra 2027.

#hydrogen #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0