Infrastruktur
1 minutt lesetid

Biodrivstoff i asfaltfabrikker skal redusere klimautslipp

9/06/2022, 10:44
Biodrivstoff i asfaltfabrikker skal redusere klimautslipp
Foto: NCC
Magnus Kvandal Magnus Kvandal
Like 0

Asfaltproduksjon står for en betydelig del av bygg- og anleggsselskapet NCC sine klimautslipp. Asfaltsfabrikker bruker tradisjonelt fossil olje, diesel eller gass i produksjonen. Dette slipper ut mye CO2 og andre forurensende gasser, for eksempel svoveloksider.

NCC mener at de kan redusere disse utslippene med så mye som 80 prosent hvis de erstatter merparten av fyringsoljen med biodrivstoff. I fjor bygde de om asfaltfabrikken på Steinsskogen i Bærum slik at trepellets, en resteprodukt fra skogindustrien, kunne erstatte merparten av de fossile drivstoffene.

Etter å ha høstet gode erfaringer fra det melder selskapet nå at deres asfaltfabrikker i Kristiansand og Trondheim skal stilles om på samme måte. Ut fra planlagt produksjon skal dette gi en estimert CO2-reduksjon på nesten 4 200 tonn, eller 80 prosent sammenlignet med dagens utslipp.

– Etter planen skal disse to fabrikkene være klare for pelletsfyring ved oppstart etter sommerferien, sier Henrik Bager, leder for NCC Industry, i en pressemelding.

Konverteringen til trepellets skjer med øknonomisk støtte fra Enova.

Når asfalt produseres varmes og tørkes steinmaterialer opp, før bitumenolje tilsettes. NCC skriver at det foreløpig ikke er mulig å helt kutte ut de fossile fyringskildene, siden den første oppvarmingen ikke lar seg gjennomføre med å bare benytte pellets. Selskapet forventer at det ved de to nye fabrikkene skal være mulig å bruke 90 prosent trepellets i oppvarmingen.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0