Infrastruktur Fly
1 minutt lesetid

Åpning av ny terminal på Tromsø lufthavn

20/04/2023, 10:44
Åpning av ny terminal på Tromsø lufthavn
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård stod for snorklippingen da en ny terminal ble åpnet på Tromsø lufthavn. Han var flankert på scenen av konsernsjef i Avinor, Abraham Foss, og ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen. (Foto: Kjell Brataas/SD)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Tromsø lufthavn har blitt bygget ut med 10 000 kvadratmeter, samt tre oppgraderte flyoppstillingsplasser med brotilknytning. Lufthavnen har også fått et helt nytt bagasjeanlegg.

Terminalen på Tromsø lufthavn har ikke vært dimensjonert for trafikkveksten man har sett de seneste årene, og kapasiteten på lufthavnen har lenge vært sprengt. Før utbyggingen hadde Tromsø lufthavn en kapasitet på 1,4 millioner reisende i året, mens det var 2,3 millioner reisende i 2019. Med ny terminal vil Tromsø lufthavn kunne ta imot 2,7 millioner passasjerer i året.

– Foruten den nye terminalen i Tromsø, bygger vi to nye lufthavner i Nord-Norge, i Bodø og ved Mo i Rana. Vi vil også styrke rutetilbudet og redusere billettprisene på flyrutene som staten kjøper av flyselskapene. Dette er alle tiltak som vil være til nytte for befolkningen og næringslivet i Nord-Norge, sa Nygård.

Avinor rapporterer om økende interesse for Tromsø i Europa og forventer en sterk vekst av reisende i årene fremover, blant annet av turister interessert i nordlys og toppturer. Avinors prognoser spår at Tromsø lufthavn når 2,5 millioner reisende i 2030, og 2,8 innen 2040. På dette tidspunkt vil antagelig flere av flyene på lufthavnen være fossilfrie, noe direktør for Widerøe Stein Nilsen kommenterte da han talte under åpningen.

#avinor #langnes #tromsø #tromsø lufthavn langnes
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0