Infrastruktur
2 minutter lesetid

Har vedtatt bybane over Bryggen

2/06/2023, 12:50
Har vedtatt bybane over Bryggen
Bybanen i Bergen Foto: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Det vedtatte planforslaget for Bybanen til Åsane legger opp til en trase med 14 holdeplasser (se kart under). Reisetiden fra Torget til Åsane terminal vil bli cirka 17 minutter, og cirka 25 minutter til Vågsbotn. Det er beregnet at Åsanelinjen vil betjene rundt 60.000 reisende per døgn i 2040.

Sju reguleringsplaner

Traseen for Bybanen til Åsane er delt inn i fire ulike reguleringsplaner. I tillegg er det utarbeidet planforslag for sykkelløsning i Sandviken, forlengelse av Fløyfjellstunnelen og midlertidig anleggstunnel og bruk av «Saltimporttomten» i Sandviken som rigg- og anleggsområde. Alle disse sju planene har bystyret vedtatt onsdag 31. mai. 

Kort om den enkelte planen:

  • Delstrekning 1 Kaigaten til Sandbrogaten er ca 1,6 km lang og viser løsningen gjennom sentrum og de tre holdeplassene Kaigaten, Torget og i Sandbrogaten. 
  • Delstrekning 2 Sandbrogaten til Eidsvågtunnelen er ca. 3,4 km lang, og har holdeplasser ved Sandviken kirke, Amalie Skrams vei, Sandviken sykehus og Norges Handelshøyskole (NHH).
  • Delstrekning 3 Eidsvågtunnelen til Tertneskrysset er ca.3,6 km lang, og har holdeplasser ved Eidsvåg og Tertneskrysset. I tillegg regulerer planforslaget omlegging av E39, hovedsykkelrute og gangforbindelser.
  • Delstrekning 4 Tertneskrysset til Vågsbotn er 4,1 km lang, og har holdeplasser ved  Åsane terminal, Åsane sentrum, Nyborg, Langarinden og Vågsbotn.
  • Delstrekning sykkel Festningskaien til Sandviksveien er ca. 1,7 km. lang, og legger til rette for et gjennomgående sykkeltilbud og oppgradert gangtilbud.
  • Delstrekning Fløyfjellstunnelen forlengelse til Eidsvåg,  frigir dagens E39 mellom Sandviken og Eidsvåg til bane, lokalveg, sykkelveg og fortau.
  • Fløyfjellstunnelen, rigg- og anleggsområde. Inneholder løsninger for hvordan overskuddsmasser fra tunnelene kan fraktes ut via sjøveien. Anleggstunnelen muliggjør også raskere gjennomføring av Fløyfjelltunnelens forlengelse og Bybanen til Åsane.
#bergen #bybanen #bybanen bergen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0