Infrastruktur Fly
3 minutter lesetid

Har vedtatt bygging av ny lufthavn i Bodø

9/12/2022, 09:05
Har vedtatt bygging av ny lufthavn i Bodø
Foto: Norconsult -LPO - Arcus / Avinor
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Kostnadsrammen for Avinors utbyggingsprosjekt er 7,2 milliarder 2022-kroner uten kjøp av arealer og uten finansieringskostnader. Avinors konsernstyre vedtok i ettermiddag at Avinor skal bidra med 2,6 milliarder kroner. Resten skal finansieres av staten og lokale midler forteller Avinor i en pressemelding.

– Vi er glade for å ta denne beslutningen etter en lang prosess med Forsvaret og Bodø kommune. Vi skal bygge en ny lufthavn, og byutviklingsprosjektet vil ha stor samfunnsmessig betydning for hele regionen, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Krevende vei frem til endelig vedtak
Han legger ikke skjul på at prosessen frem mot dagens beslutning har vært krevende for Avinor. I januar i år besluttet styret å utsette beslutningen blant annet på grunn av selskapets økonomiske situasjon etter pandemien. Inntektsbortfallet til Avinor som følge av dette er på 16 milliarder kroner i perioden 2020 til 2022.

– Dette har helt klart vært en krevende sak for Avinor. På den ene siden ønsker vi oss en ny lufthavn, noe vi har vi vært tydelige på hele veien. I Bodø kommune ønsker man seg ny lufthavn og muligheten til å bygge ut en helt ny bydel. Og det er et prosjekt som har bred politisk støtte i regjering og storting. Samtidig er dette et svært kostbart prosjekt, som kommer til å få betydning for Avinors økonomi i mange år fremover. Dette er et stort prosjekt, for både Avinor, Bodø kommune og Forsvaret. Da er det naturlig at veien frem til endelig vedtak har vært litt krevende, selv om alle parter har hatt et klart ønske om å komme i mål, sier Foss.

Viktige avklaringer

I juni vedtok styret sin prinsipielle tilslutning til lufthavn-prosjektet, og var tydelig på at et endelig utbyggingsvedtak først kunne fattes når en rekke viktige forutsetninger for prosjektet var avklart.

– Vi har hele tiden vært opptatt av en riktig kostnadsfordeling i prosjektet. Vi har nå fått på plass klare rammer med tydelige avklaringer mellom partene, og vi er tilfreds for å kunne fatte dette historiske vedtaket, sier han.

Første kunngjøring i januar

Den første entreprisen som skal kunngjøres, kommer allerede i første uken av januar. Det er en entreprise for bygging av rullebane, taksebaner, flyoppstillingsplasser og annen utvendig infrastruktur, også kalt «entreprise E02 flyside».

– Nå gleder vi oss til å komme i gang med selve prosjektet. I 2023 blir det noe mindre byggeaktivitet som er forberedelse til de store anleggsarbeidene som skal starte i 2024. Selv om det ikke vil være mye aktivitet å se før 2024, føler vi at med denne beslutningen er vi endelig skikkelig i gang, avslutter Foss.

Den nye lufthavnen i Bodø skal ligge om lag 900 meter syd for dagens lufthavn. Lufthavnen vil etter planen åpne for operativ drift i 2029 og ha offisiell åpning ila 2029/2030.

Dagens lufthavn vil være i operativ drift frem til dagen før den nye flyplassen settes i drift.

#avinor #bodø
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0