Infrastruktur
2 minutter lesetid

Dobbelt jernbanespor Oslo-Stockholm får topp prioritet i EU

7/12/2022, 08:11
Dobbelt jernbanespor Oslo-Stockholm får topp prioritet i EU
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Dette er et veldig viktig budskap. Dette betyr at arbeidet med å realisere en bedre jernbane mellom Oslo og Stockholm nå tar et viktig skritt fremover, sier Jonas Karlsson, konsernsjef Oslo-Sthlm 2.55 i den svenske delen av prosjektet som i Norge heter Oslo – Sthlm under 3 timer AS.

Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) har som mål å utvikle et prioritert grenseoverskridende europeisk nettverk av infrastruktur. I den gjeldende TEN-T-forordningen er nesten alle nordiske hovedsteder direkte knyttet til hverandre gjennom den skandinavisk-middelhavs transportkorridoren. Hele strekningen mellom Oslo og Stockholm er derimot ikke tatt med – men EUs medlemsland foreslår nå at ruten legges til når EU reviderer forordningen.

– Det betyr ikke bare at EU markerer viktigheten av Oslo-Stockholm, men også at det skaper bedre forutsetninger for å søke EU-støtte til videre arbeid med planlegging, bygging og forbedring av infrastruktur. Et flertall av midlene bevilget av EU for å støtte utbygging av strategisk viktig infrastruktur i Europa går til de såkalte korridorene, sier Jonas Karlsson, administrerende direktør i Oslo-Stockholm 2.55.

Arbeidet med å revidere TEN-T-forordningen har pågått en stund. I arbeidet har myndighetenes støtte vært helt avgjørende for at Oslo-Stockholm-ruten nå ser ut til å bli en prioritert del av EUs transportpolitiske nettverk. Både den svenske og norske regjeringen har påpekt viktigheten av å inkludere hele ruten mellom Oslo og Stockholm. TEN-T-forordningen prioriterer også grensekryssende forbindelser til tredjeland – det vil si også til Norge, som ikke er medlem av EU.

– Utlysningen fra EU, sammen med rapporten som Jernbanedirektoratet i Norge og Trafikverket i Sverige la fram i løpet av høsten, gjør det nå betydelig enklere å komme videre i planarbeidet for Oslo-Stockholm. Hvis regjeringene blir enige om et utredningsoppdrag, kan jernbanen være klar allerede på midten av 2030-tallet, sier Jonas Karlsson.

Medlemslandenes avtale er et skritt nærmere den endelige formelle beslutningen om å vedta den nye forordningen, inkludert inkluderingen av Oslo – Stockholm-delen av Scan-Med-korridoren, som vil bli vedtatt i 2023.

#dobbeltspor #eu #oslo-stockholm
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0