Infrastruktur
3 minutter lesetid

Legger frem plan for Bybanen til Åsane

27/04/2023, 08:48
Legger frem plan for Bybanen til Åsane
PÅ VEI MOT ÅSANE: På grunn av gjensidig avhengighet mellom reguleringsplanforslagene legges det fram en felles sak for de syv reguleringsplanene. Bilde: Ann-Kristin Loodtz
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Byrådet tar sikte at bystyret skal behandle saken i bystyremøtet 31. mai. Deretter skal byrådsleder Bakervik og byutviklingsbyråd Fjeldstad møte Samferdselsministeren i Oslo 2. juni sammen med representanter fra Vestland fylkeskommune. Dette forteller Bergen kommune i en pressemelding.

–  Bybanen er vårt aller viktigste verktøy for å få ned utslippene i byen vår og for å gi folk en behagelig og effektiv måte å reise på. At denne saken nå finner sin løsning, uten en eneste innsigelse, er resultatet av hardt arbeid av dyktige fagfolk i kommunen vår, en eminent fagbyråd og ikke minst et politisk flertall som virkelig tar ansvar for byens fremtid. Dette er en stor dag for Bergen, sier byrådsleder Rune Bakervik.

14 holdeplasser

Bybanetraseen fra Kaigaten til Vågsbotn er 12,7 km lang. Av det er 5,7 km lagt i tunnel. Traseen har 14 holdeplasser. I planarbeidet er det lagt vekt på at holdeplassene gir god betjening av byområdet og målpunkt langs linjen, og gode overganger mellom buss og bane. Det er beregnet at Åsanelinjen vil betjene rundt 60.000 reisende per døgn i 2040. Reisetiden fra Torget til Åsane terminal vil bli cirka 17 minutter, og cirka 25 minutter til Vågsbotn.

–  Jeg er veldig glad på byens vegne at vi i dag kan sende en innsigelsesfri bybane til byen for endelig vedtak i bystyret. Bybanen er det viktigste klima- og miljøtiltaket i Bergen og nå forventer jeg at staten blir med å bidra med sitt bidrag for å få bygget banen, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling.

Framtidens transportløsninger

Bybanen til Åsane er det største enkeltprosjektet i Miljøløftet, som er samarbeidet om byvekstavtalen for Bergensområdet inngått mellom stat, kommune og fylkeskommune. Avtalen sikrer gjensidige forpliktelser for å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken, og skal bidra til å skape et storbyområde der det er lagt til rette for framtidens grønne transportløsninger.

Det er Bergen kommune som er reguleringsmyndighet og som har ansvar for reguleringsplanene for Bybanen. Reguleringsplanarbeidet er delt opp i seks delstrekninger, tre som områdereguleringsplaner og tre som detaljreguleringsplaner. I tillegg er det én detaljreguleringsplan som legger til rette for en anleggstunnel fra Sandviken, og bruk av «saltimporttomten» som midlertidig rigg- og anleggsområde. 

Detaljregulering brukes i de områder hvor bane og vei reguleres inn i en ferdig utbygd situasjon, mens områderegulering brukes hvor banen legger føringer for fremtidig utbygging, for eksempel der det er satt krav om detaljregulering av tilgrensende områder. 

–  Ingen politisk sak har skapt like mye konflikt, støy og kaos det siste tiåret. Nå vil vi rydde opp og lande traseen en gang for alle. En rekke ulike alternativer er utredet gjennom årene. Dette er den eneste realistiske Bybanen til Åsane vi kan få bygget i overskuelig fremtid. Tiden for omkamper og nye serviett-tegninger er forbi. Nå må vi komme oss videre, lande finansieringen og sette spaden i jorden, sier Fjeldstad. 

#Åsane #bergen #bybanen #miljøløftet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0