Infrastruktur
2 minutter lesetid

Nå skal det oppgraderes

22/05/2024, 08:00
Nå skal det oppgraderes
I sommer skal Sporveien utføre omfattende oppgraderinger på Grorudbanen. Foto: Sporveien
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Omfattende oppgraderinger

Grorudbanen er per i dag preget av sterk slitasje. For å sikre en mer stabil drift, forlenge levetiden på dagens infrastruktur, og legge til rette for økt kapasitet på T-banenettet, er det nødvendig med oppgraderinger på flere områder på strekningen.

Sommertid er høytid for de store vedlikeholdsprosjektene på T-banenettet. -Ved å arbeide i en periode der mange ferierer og har fri, unngår vi å skape for mye plunder og heft for pendlere og kollektivreisende, sier Kyrre Chapman, prosjektleder i Sporveien.

Sporveien vil utnytte sommerens stengeperiode fullt ut, og gjennomføre en rekke viktige oppgraderingstiltak, deriblant utskifting av 10 000 meter med kjøreskinner og sviller, og etablering av 20 000 meter med nye strømskinner i energibesparende aluminium. I tillegg til ny ballastpukk og nye kabelkanaler, skal også seks sporveksler byttes ut. Samtidig som arbeidene i sporet pågår, vil det også gjøres oppgradering- og tilgjengelighetstiltak på plattformene langs traseen. Hevede plattformer, og utbedring av avstand mellom tog og plattformkant, vil bedre tilgjengeligheten til T-banen for alle reisende med Grorudbanen.

Reisende vil kunne benytte buss for bane under anleggsperioden.

Forrige uke signerte Sporveien avtale med RailCom. -Vi er svært fornøyde med at RailCom er valgt som hovedleverandør av Sporveien for oppgraderingsprosjektet på Grorudbanen. Samarbeidet bekrefter vår kompetanse innen jernbaneinfrastruktur, og vi ser frem til å levere et prosjekt som vil forbedre reiseopplevelsen og styrke transportsystemet i Oslo-regionen, sier Eirik Frøysa, prosjektleder i Railcom.

#grorudbanen #oslo #sporveien
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0