Infrastruktur
1 minutt lesetid

Veidekke innstillt til tunnelentreprisen Majorstuen – Skøyen

16/06/2023, 07:22
Veidekke innstillt til tunnelentreprisen Majorstuen – Skøyen
Her kommer Fornebubanen.Bilde: Fornebubanen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Entreprisen omfatter tunnel- og grunnarbeider fra Volvat til Skøyen stasjon. Drivingen inkluderer også sidetunnel (tverrslag) på Madserud, der massene vil bli kjørt ut.

– Dette er den fjerde, og siste, store tunnelkontrakten på Fornebubanen. Det var god konkurranse om oppdraget. Etter forhandlinger oppnådde Veidekke Entreprenør AS det beste forhold mellom pris og kvalitet og vi ser frem til et godt samarbeid med Veidekke, sier prosjektleder Hanne Elisabeth Wiig i Fornebubanen, i en pressemelding.

Etter denne innstillingen følger en karensperiode som løper til 25.06.2023. Anleggsarbeidene starter i august/september 2023, og vil etter planen være ferdig i første kvartal 2027.

Fornebubanen er inne i en arbeidskrevende periode. Tunnel- og grunnarbeider pågår for fullt i de tidligere inngåtte kontraktene. Tunnelen er sprengt ut mellom endestasjonen på Fornebu til under jernbanen på Lysaker. Det drives også tunnel mellom Lysaker og Vækerø, samtidig som opprigging på Skøyen er i gang.

Neste fase er anskaffelse av entrepriser for stasjonene på Fornebu.

#fornebu #fornebubanen #veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0