Infrastruktur
2 minutter lesetid

Ny sykkelveg på strekning med flere skader

16/02/2024, 08:00
Ny sykkelveg på strekning med flere skader
Klare for bygging av Sykkelstamveg i Bergen. Foto: Ingrid Feet Bjørgo Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Strekningen som skal bygges ut strekker seg fra Bradbenken, via Sandvikstorget, og til Glass Knag. Arbeidene starter etter planen i mars i år, og prosjektet skal stå ferdig sommeren 2026. Kontrakten har en verdi på 142 millioner kr ekskl. mva.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik er godt fornøyd med kontraktsigneringen.

— Nå er vi et steg nærmere sette spaden i jorden på et prosjekt som skal bidra til målet om nullvekst i personbiltrafikken i Bergen. Byen trenger et godt utbygget sykkelstamvegnett for å nå dette viktige målet.

Gående og syklende får adskilte tilbud langs strekningen. Totalt er strekningen på 2,3 km og dagens sykkelfelt skal bygges om til sykkelveg adskilt fra biltrafikken. Det har de siste årene vært flere trafikkulykker på strekningen, spesielt i det såkalte Gjensidigekrysset.

Gleder seg til å komme i gang

Avdelingsleder for Vassbakk & Stol, Bjørn Lindstad, ser fram til å komme i gang med arbeidet, og er svært glad for å bidra til at denne strekningen blir mer trygg for både syklister og gående.

— Prosjektledelsen er allerede i gang med planlegging av en trygg gjennomføring av prosjektet. Her blir det arbeid tett på biltrafikk og myke trafikanter. Det vil vi ha stort fokus på i gjennomføringen. Vi håper på godt samarbeid med naboer og tålmodighet hos trafikanter  gjennomføringen av prosjektet.

Støytiltak utført

Statens vegvesen har allerede utført støytiltak på boliger langs strekningen. Arbeidet med støytiltakene startet i oktober 2022 og ble ferdigstilt i juli i fjor.  

Om sykkelstamveg Bergen

Strekningen som bygges ut er en del av E39 Sykkelstamveg Bergen som strekker seg fra Flesland i sør til Vågsbotn i nord. Prosjektet er finansiert gjennom Miljøløftet, og Statens vegvesen er byggherre.

#bergen #statens vegvesen #vassbakk & stol
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0