Infrastruktur
2 minutter lesetid

Signerte brukontrakt i Solund

30/06/2023, 07:01
Signerte brukontrakt i Solund
SIGNERTE: Vestland fylkeskommune og Skanska AS signerte kontrakten for bygging av Ytre Steinsund bru 29. juni. Grzegorz Gucwa, prosjektsjef i Skanska og Dina Lefdal, avdelingsdirektør infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune signerte kontrakten. (Foto: Heidi Ravnestad/Vestland fylkeskommune)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Brua skal krysse sundet mellom Hesteneset i nord og Guridneset i sør, og blir 811 meter lang. Brua erstatter fergesambandet Haldorsneset–Daløy, og sikrer innbygerne på Ytre Sula  en fergefri adkomst til resten av øykommunen og kommunesenteret Hardbakke.

Blir bygd i lavkarbonbetong

Brua skal bygges som fritt-frambygg-bru, i spennarmert lavkarbonbetong. Brua har to senkekasser, som er undersjøiske fundament, og den går over fire spenn, der det største spennet blir 260 meter.

– Landskapet her ytterst i Sognefjorden er heilt fantastisk, og selve byggeprosessen blir veldig spennende. Brua blir et flott byggverk, som vil lette hverdagen for innbyggerne på Ytre Sula, sier Helge Jostein Follevåg, prosjektleder i Vestland fylkeskommune.

Prosjektet er finansiert gjennom statlige – og fylkeskommunale midler. Kontrakten har en verdi på i underkant av 800 millioner kroner. Det er den største samferdselskontrakten som er signert siden Vestland fylkeskommune vart oppretta i 2020.

– Blir ei spektakulær bru

Utlysingsprosessen ble gjennomført som konkurranse med forhandlinger, og etter en prekvalifisering var det tre entreprenørfirma som ble inviterte til å levere tilbud. To entreprenører var med til siste runde, og Skanska fikk oppdraget.

– Vi har en ambisjon om å ha en betydelig posisjon innen brubygging i Norge, og dette prosjektet passer veldig godt til vår kompetanse og gjennomføringskapasitet. Det blir ei spektakulær bru i vakker natur, og vi gleder oss til å være med å realisere dette viktige prosjektet for lokalsamfunnet ute på Ytre Sula, sier Gregor Gucwa, som er prosjektsjef med ansvar for bruer i Skanska Norge. 

Godt i gang med vegbygging

I samband med brubyggingen er det også behov for nye adkomstveger både på Daløy og Ytre Sula. Vegdelen av prosjektet ble lyst ut i en eigen entreprise, som starta opp i september 2022. De nye vegene er i ferd med å ta form, og arbeidet blir utført av Lesja Bulldozerlag på oppdrag for Vestland fylkeskommune.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0