Infrastruktur
2 minutter lesetid

Stenger Lærdalstunnelen på kveld og natt under planlagt rehabilitering

14/04/2023, 12:12
Stenger Lærdalstunnelen på kveld og natt under planlagt rehabilitering
Foto: SIlje Drevdal/Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Vegvesenet har fått grønt lys fra Samferdselsdepartementet for planene om å oppgradere den lengste vegtunnelen i verden. Vegvesenet planlegger å starte anlegget i 2025, og skal etter planen være ferdig i løpet av fire til fem år.

Vegvesenet har hatt en grundig prosess i arbeidet med å utarbeide en plan for hvordan de skal gjennomføre tunneloppgraderingen. Det er arrangert to folkemøter med godt besøk. Vegvesenet har hatt egne møte med kommunene Lærdal og Aurland, og dessuten Sogn Regionråd. Det er også gjennomført møte med Helse Førde, Politiet, Lærdal næringsskipnad, Aurland næringsråd, Statnett og Sognekraft. Vegvesenet har mottatt 26 skriftlige innspill til utredningen om trafikkavviklingen.

Får konsekvenser

– Det er ikke mulig å oppgradere tunnelen uten at det får konsekvenser for omverden. Vi har kommet fram til at det er bedre med kvelds- og nattestenging enn å stenge tunnelen helt, sier leder for tunneloppgradering i vest i Statens vegvesen, Stig Berg-Thomassen.

Arbeidet med tunnelen blir delt i to. Med kvelds- og nattestenging vil det ta to til tre år å ferdigstille sprengningsarbeidene i tunnelen. Det er et til to år lengre enn om tunnelen hadde vært stengt døgnet rundt. Når tunnelen er stengt, er det ikke mulig å slippa gjennom utrykningskjøretøy.

 – Fjellet i tunnelen vil være krevende for tunnelarbeiderne. Derfor kan vi ikke slippe gjennom trafikk før vi har sprengt og sikret fjellet, sier Berg-Thomassen.

– Må være trygt

Etter at arbeidet med sprenging og sikring av tunnelen er ferdig, starter arbeidet med tekniske installasjoner i tunnelen. Dette arbeidet vil ta rundt tre år. Da planlegger Vegvesenet å slippe gjennom trafikk to til tre ganger i løpet av kvelden og natta.

– Da vil det også være trygt å sende gjennom utrykningskjøretøy, sier Berg-Thomassen.

Han beklager ulempene arbeidet vil føre til for trafikantene. Han er særlig opptatt av at en del barn og unge vil få redusert fritidstilbudet i åra tunnelarbeidet varer. Næringslivet vil også få utfordringer.

Forsterka båttrafikk

Det er aktuelt å forsterka ferjetilbudet på strekninga rv. 13 Vangsnes-Hella, og sette opp persontransport med båt mellom Lærdal og Aurland når det er behov for det.

 –  Dette gjør vi for å kompensere ulempene, sier Berg-Thomassen.

#lærdalstunnelen #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0