Infrastruktur
2 minutter lesetid

Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR

28/06/2023, 10:26
Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane NOR
FOTO: Ole Kaland, NRK
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Det er med stor tilfredshet jeg kan informere om at Thor Gjermund Eriksen har takket ja til konsernsjefjobben i Bane NOR, sier Cato Hellesjø styreleder i Bane NOR i en pressemelding. Eriksen har med sitt store samfunnsengasjement, betydelig ledererfaring fra komplekse og store virksomheter og sin forståelse for statlig eierskap og politiske beslutningsprosesser, svært gode forutsetninger for denne topplederrollen. I valg av konsernsjef har styret også vektlagt Thor Gjermund Eriksen sin tydelige forståelse av utfordringene og mulighetene for Bane NOR og jernbanen, hans erfaring med å jobbe tett med fagforeninger og ikke minst evnen til å skape trygghet og stolthet i virksomheter han leder. Vi er svært fornøyde med ansettelsen, sier Hellesjø.

Thor Gjermund Eriksen var tidligere journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten, før han i 2006 ble direktør og senere konsernsjef i Amedia. I 2013 begynte han som kringkastingssjef i NRK, en rolle han hadde frem til høsten 2022. Det siste året har Eriksen vært administrerende direktør i Norsk Tipping.

– Bedre og mer jernbane, må være en del av løsningen når vi skal gjennom det grønne skiftet. Det finnes vel knapt noen viktigere oppgave enn å bidra til det. Sammen med nesten 5000 medarbeidere i Bane NOR, ser jeg fram til å jobbe for et bedre togtilbud. Ambisjonen må rett og slett være at folk som skal på jobben eller sende gods, kan stole på toget i større grad enn i dag. Bane NOR har et hovedansvar for det, men vi må jobbe bedre og mer samordnet i hele jernbanesektoren, sier Thor Gjermund Eriksen.

Siden mars 2023 har Henning Bråtebæk vært konstituert som konsernsjef i Bane NOR. Bråtebæk fortsetter konstitueringen frem til Eriksen er på plass. 

– Styret er meget takknemlige for jobben Bråtebæk gjør. Han har ledet Bane NOR på en utmerket måte disse månedene, og fortsetter det gode arbeidet fremover. Fra høsten ønsker Bråtebæk å lede den nye divisjonen for drift og vedlikehold i Bane NOR. Styret og Bane NOR er heldige som får Bråtebæk som leder av denne divisjonen. Han har lang erfaring fra samferdselssektoren, både jernbane og luftfart, avslutter Cato Hellesjø. 

#bane nor #ny på jobb #ny på jobben
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0