Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Sensorteknologi mot flomskader

8/12/2022, 10:51
Sensorteknologi mot flomskader
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Cautus Geo gjør Vossatrauet smart. Rogaland fylkeskommune får det første som overvåker seg selv. – Spennende pilotprosjekt, sier ingeniør Solveig Margrethe Myge i fylkeskommunen i en pressemelding.

Det første smarte Vossatrauet er på vei til Sauda. Det leveres med Cautus Geos integrerte sensorer og datalogger spesialutviklet for nordisk klima med innsyns- og varslingsløsningen Cautus Web. Det gir kontinuerlig sanntidsinformasjon om tilstanden i bekkefaret. Målet er å unngå store vannmengder på avveie.

– I Sauda har vi et kritisk bekkeinntak med stor risiko for mye vann på avveie. Nå skal vi vinne erfaring med smart teknologi. Også innenfor andre områder tar vi i bruk sensorer for å få mer kunnskap, sier Solveig Margrethe Myge på drift- og vedlikehold.

20 års historikk

Vossatrauet så dagens lys for 20 år siden. Det er et prefabrikerte bekkeinntak med doble rister, utviklet på Voss. Utviklingen skjedde i nært samspill med NVE. Store utfordringer med tette stikkrenner og mye vann på avveie er bakteppet.

Det spesialutviklede bekkeinntaket kan nå serieproduseres i to ulike dimensjoner. Alle utstyres en løsning som samler opp greiner, sand, stein og jordmasser i en egen beholder. Det gir et enklere og rimeligere vedlikehold, men risiko for overvann har vært den samme som for andre løsninger.

Inntil nå i høst. Nå har Cautus Geo brukt sin kompetanse innenfor IoT. Dermed er løsningen blitt smart. Den overvåker seg selv, er knyttet til internett og varsler oppdragsgiverne om tilstanden og behov for ettersyn og tømming av oppsamlerløsningen før inntaket går tett.

Enkelt vedlikehold

Går alarmen for ettersyn, kan beholderen som samler løv, kvister, sand, grus og steiner som føres med vann enkelt renskes.

– Den kan heises opp, tømmes og settes tilbake med enkle grep. Sånn har løsningen vært i 20 år. Nå er den også blitt smart. Det betyr at bekkeinntak og stikkrenner kontinuerlig overvåkes og selv varsler når det er behov for opprenskning, sier Rune Skjoldal i betongprodusenten Tunge Ting på Voss. Det er de som produserer trauene.

Bak Vossatrauet står Ivar Seim. Den mangeårige driftsingeniøren i Voss kommune, Cowi og Statens vegvesen er hjernen bak systemet.

– Det var viktig å utvikle en løsning for rask, effektiv og rimelig vedlikehold av bekkeinntak og stikkrenner. Da kan tette vannveier hurtig gjenåpnes uten bruk av tunge maskiner og tidkrevende arbeid, sier Seim.

Vossatrauet kan heises på plass ved alle bekkeløp. Det produseres med sensorer og datalogger integrert.

Flomutsatte bedrifter

All utvikling og videreutvikling av løsningen har opphav i lokale bedrifter på Voss. Cautus Geo har lokalavdeling der.

– Sånn er det å bo på et flomutsatt sted. Det gir felles erfaringer, sier utviklingssjef Lars Krangnes i Cautus Geo.

På Voss er flomfaren reell. Sist flom kom i høst. Den forårsaket skader for mange titalls millioner kroner.

– Flommen viste behov for mer kunnskap. Det kan sensorer gi. De kan fortelle hva som skjer i bekkeløp og vise hvor mye vann som er underveis, sier Krangnes.

Cautus Geo har også gjort tilsvarende løsninger for Oslo kommune. Der er flere bekkeinntak utstyr med sensorer som gir kontinuerlig overvåkning av tilstanden med automatisk varsling før flomvann kommer på avveie.

Testes ut i Sauda

Det første smarte Vossatrauet er nå underveis til Sauda.

#rogaland fylkeskommune #sauda #sensorteknologi #vossatrauet
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0