Infrastruktur
1 minutt lesetid

Vassbakk & Stol skal bygge E39 Hove–Osli

24/03/2023, 08:01
Vassbakk & Stol skal bygge E39 Hove–Osli
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Interessen i bransjen var stor for første etappe av Ålgård–Hove. Syv entreprenører søkte om å bli prekvalifisert. Vegvesenet gikk videre med, Stangeland Maskin AS, Bjelland & Jærentreprenør AF, Bertelsen & Garpestad AS og Risa AS i tillegg til Vassbakk & Stol.
Entreprenørene har vært gjennom to runder med forhandlinger med Vegvesenet og levert tilbud på pris og innhold.

Entreprenøren skal bygge ny 2,75 kilometer firefelts motorveg, Bogafjell Kryss bygges om, inklusiv ny bru. Det er også ny bru over Høylandshåna, gang og sykkelbru «IV Stien» erstattes med ny bru. Prosjektet omfatter også nytt dreneringsanlegg langs veien, utskifting av kryssende kommunale og interkommunale vann- og avløpsledninger, kabelarbeider samt rehabilitering en mindre strekning av Bråsteinskanalen.

–Vassbakk & Stol hadde det laveste tilbudet på 376 831 236,00 kroner. I tillegg har de fått fratrekk i vurderingen på 92 083 333,33 kroner. De hadde gode løsninger på trafikkhåndtering i byggeperioden og konstruksjoner. Ytre Miljø-kravene er godt ivaretatt og de har totalt sett gode generelle løsninger, sier prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen.

Etappen starter ved dagens toplanskryss ved Hove og kobler seg til dagens E39 ved Osli. Prosjektet er en del av Bymiljøpakke Nord Jæren. Etter planen skal strekningen være ferdig våren 2026. Entreprenøren skal nå starte detaljprosjekteringen og byggestart er planlagt sommeren 2023.

#e39 hove–osli #statens vegvesen #vassbakk & stol
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0