Infrastruktur
1 minutt lesetid

Åpnet bru lenge før planen

19/10/2023, 07:04
Åpnet bru lenge før planen
Foto: Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Brua skulle etter planen åpne i juni 2024. Nå står vi her i dag, åtte måneder før tiden, og åpner brua. Jeg vil derfor rose Statens vegvesen, Skanska og de andre entreprenørene som har bidratt til det gode samarbeidet, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i sin tale då han åpna Nydalsbrua i Trondheim.

Den nye brua går over Nidelva og vil bidra til betre trafikkflyt mellom øst og vest i byen.

– Et bedre vegnett mellom øst og vest vil avlaste sentrum for gjennomgangstrafikk, og Sluppen bru vil kunne bli ei bru for sykkel og gående. Dette er viktig om vi skal nå nullvekstmålet for personbiltrafikk i byene våre. Samtidig gir Nydalsbrua bedre framkommelighet for næringstransporten, som trenger forutsigbarhet. Dette er et bra prosjekt for heile Trondheim, sier Nygård om åpningen.

En del av Miljøpakken i Trondheim

Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim Den nye firefelts brua skal erstatte dagens Sluppen bru, som blir gang- og sykkelbru. Arbeidet med brua starta i 2020 og prosjektet har et kostnadsanslag på om lag 1,8 milliardar kroner.

#nydalsbrua #skanska #statens vegvesen #trondheim
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0