Infrastruktur
2 minutter lesetid

Brua i Ringebu har kollapset

14/08/2023, 12:47
Brua i Ringebu har kollapset
Brua over Lågen har knekt og falt i elva. Foto: Spordrift
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Bane NOR hadde akkurat begynt undersøkelsene av skadeomfanget på brua mandag formiddag, da den midtre delen raste ned i elva. Det skyldes skader på det midterste brufundamentet. 

Dovrebanen går over Randklev bru

– Det er ikke fare for at brua driver videre nedover elva. Men vi ønsker å få den opp av vannet så raskt som mulig for å sikre vannføringa i Lågen og for å kunne få på plass en bru igjen over elva. Vi jobber med ytterligere sikringstiltak og avsperring av området slik at folk ikke kommer inntil brua. Nå setter vi opp et anleggsgjerde ved tre veier som fører dit, sier Banesjef Sigbjørn Korsgård i Bane NOR.

Randklev bru er en 172,5 meter lang fagverksbru av stål, med tre like lange spenn. Brua er direktefundamentert på elvebunnen, og den ble bygd i 1957. Samtidig ble den gamle jernbanebrua ved siden av omgjort til vegbru (fylkesveg).

– Uværet og flommen har vært en ekstrem situasjon. På bakgrunn av de røde farevarslene som ble gitt, valgte vi av hensyn til sikkerheten å stenge Dovrebanen for all trafikk mer enn to døgn før skadene på brua oppstod. Dette betyr at hendelsen på Randklev aldri innebar fare for liv og helse, noe jeg er svært glad for, understreker banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR.

Venter på tilgang

– Vi kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før forbindelsen over Lågen er gjenopprettet, men det er på det rene at dette vil ta lang tid. Bane NOR og Vegvesenet har midlertidige bruer i beredskap, og vi vil blant annet se på om det kan være hensiktsmessig å benytte noe av dette, legger han til.

Allerede før brua raste jobbet vi sammen med togselskapene for å etablere et best mulig tilbud for togreisende og godstrafikken i tiden som kommer.

Mange skader i Gudbrandsdalen

Bane NOR er også i full gang med å sette i stand øvrige skader på Dovrebanen som følge av den dramatiske flommen. Dette gjelder en rekke punkter mellom Moelv og Dombås, og varigheten er foreløpig usikker.

Andre jernbanebruer som har hatt stor belastning under flommen, vil bli grundig kontrollert før togtrafikken gjenopptas, i likhet med fyllinger, sideterreng og øvrige tekniske anlegg.

– Før vi setter tog på strekningene som har vært stengt som følge av flommen, skal vi være helt sikre på at det er trygt å kjøre tog. Sikkerheten må alltid komme foran, understreker banedirektør Eivind Bjurstrøm.

#bane nor #doverbanen #ekstremvær #ringebu
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0