Infrastruktur
1 minutt lesetid

De ble enige

27/05/2024, 08:12
De ble enige
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Forbundssekretær Frode Engen ledet forhandlingsdelegasjonen og er godt fornøyd med resultatet.

Engen uttrykker at forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Han påpeker at den økonomiske avtalen vil gi medlemmene økt kjøpekraft, noe som var et avgjørende punkt i denne runden av forhandlingene. Resultatet ligger innenfor rammene i frontfaget på 5.2 prosent.

– Resultatet samsvarer med økonomiske rammene fastsatt av frontfaget, og vi oppnådde betydelige fremskritt når det gjelder tekstlige aspekter, sier Engen.

– Vi er veldig glade for å få inn minstetid for tilkalling som ikke henger sammen med daglig arbeidstid, og tydeliggjøringen av arbeidsplan og varslingstid ved gjennomsnittsberegning av arbeidstid, fortsetter Engen.

Videre ble det enighet om verneutstyr tilpasset kvinner og menn, der unisex-modell ikke er god nok.

– Det er også gledelig å få inn i protokollen viktigheten med å arbeide for mangfold i bransjen, sier Engen.

Et annet viktig punkt er en protokolltilførsel rundt kompetanse.

– Vi håper at våre medlemmer setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved utgangen av uravstemningen 25. juni, sier Engen til slutt.

Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler resultatet.

#asfaltarbeid #fellesforbundet #nho byggenæringen #norsk arbeidsmandsforbund #streik
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0