Infrastruktur
2 minutter lesetid

Festdag med ny tunnel

11/10/2023, 10:41
Festdag med ny tunnel
Foto: Vestland fylkeskommune.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I starten på sommerferien kunne innbyggene i Seimsdalen i Årdal innerst i Sognefjorden feire. De hadde ny tunnel, med egen gang og sykkelveg, og en byggeperiode på nærmere tre år var over.

For innbyggerne i Seimsdalen er tunnelen på 1,5 km eneste veg til verden, om man ikke skal ta seg fram med båt eller på sti over fjellet. Den første tunnelen som var både lav og smal var bygd på 60-tallet. Omfanget av arbeidet og størrelse på rehabiliteringen av tunnelen gjør at den er å betraktes som ny tunnel og ikke bare en oppgradering. Tidligere var kjørebanen 5,5 meter i den nye tunnelen er en kjørebane på 10,5 meter.

«Ny tunnel i den gamle»

– Vi har i prinsippet sprengt ut en ny tunnel gjennom den gamle. Den nye tunnelen er dobbelt så stor. Den har fått to felt for kjørende trafikk, og adskilt gang- og sykkelveg, slik at de myke trafikantene som skal ta seg til skole og arbeid kan ferdes trygt, forteller prosjektleder for utbyggingen i Vestland fylke Jørn Fosen Simonsen.

Tunnelen har fått nye høyspentkabler, nye lys og nytt ventilasjonssystem. Tunnelen er sikret mot innsig av vann og mot frost. Portalene er forlenget, og tunnelen har fått sikkerhetsutrusting med brannvarslingsanlegg og havarilommer.

Totalentreprenør for prosjektet har vært Bertelsen & Garpestad, og byggherre er avdeling for infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune.

Krevende byggeperiode og tålmodig innbyggere

Man kan ikke bare stenge av ei bygd i byggeperioden, men innbyggerne har vært utrolig tålmodige.

– I drivefasen(sprenging) var tunnelen sammenhengende stengt i 12 timer på kveld og natt, kombinert med kortere stenginger på dagtid. I senere faser har det også vært mye stengt, men etter en litt «lettere» modell. Utfordringen i prosjektet har hele veien vært å få til god og trygg trafikkavvikling og samtidig få utført arbeidet. I drivefasen, når stengingene var på det tyngste, ble det satt inn passasjerbåt deler av døgnet for at folk skulle kunne komme seg til og fra bygda, sier Jørn Fosen Simonsen og avslutter:

– De 400 innbyggerne har virkelig vært tålmodige og arbeidssituasjonen for tunnelarbeiderne har heller ikke vært den enkleste, men det er jo kjekt å bygge noe folk vil ha.

Dette er en artikkel som også trykkes i Industry Radar Norge nr 3, oktober 2023.

#Årdal #bertelsen & garpestad #seimsdalen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0