Infrastruktur
2 minutter lesetid

Nå utlyses oppdraget om ny tunnel

7/06/2024, 09:00
Nå utlyses oppdraget om ny tunnel
Dronebilde av fjellet ved Hesjabakkmyrane. Tunnelen skal gå inn i fjellet til venstre. Foto: Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Utlyser totalentreprise

Kontrakten er en totalentreprise som omfatter prosjektering og bygging av ettløps-tunnel med tilknytning mellom Seljestad og Røldal. Kontrakten har en verdi på 2,5 milliarder ekskl. mva og omfatter  

  • 1,7 km ny veg i dagen på Liamyrane ved Røldal. 
  • 1,2 km ny veg i dagen på Seljestad, samt gang- og sykkelveg på ca. 0,7 km
  • Ny tunnel mellom Liamyrene og Seljestad på om lag 12,4 km. 
  • Diverse konstriksjoner i tilknytning til veganlegget.

Kontraheringsprosessen skal gjennomføres med prekvalifisering og forhandling, og kontrakten skal etter planen inngås i løpet av våren 2025. Vegåpning skal etter planen skje i 2031.

Forberedende arbeid er i gang

På Seljestad er forberedende arbeid i gang, her skal ei mindre bru rives for å legge til rette for ei 15,5 meter lang spennarmert betongbru. Brua som skal bygges skal gi tilgang til det som blir Røldalstunnelen sitt riggområde.

Om prosjektet

  • Parsellen E134 Røldal–Seljestad gir ei reduksjon av kjørelengda på 6,4 km og redusert reisetid på ca 18 minutt for tyngre kjøretøy og ca 12 minutt for personbiler.
  • Den nye tunnelen får trafikken bort fra eldre og trange tunneler, og lange parti med bratt og svingete vegtrase der særlig tungtrafikken har store problem på vinterstid.
  • Ny Røldalstunnel blir ca. 12,4 km, og skal erstatte dagens Røldalstunnel og Seljestadtunnelen og d tunge stigningene i Håradalen.
  • Vest for den nye tunnelen omfatter parsellen ny E134 i dagen og nytt vegkryss på Seljestad.
  • Tilsvarende blir det på Liamyrane øst etablert nytt kryss og ny kolonneoppstillingsplass.
  • Prosjektet vil gi samfunnet en god trafikkåre mellom øust- og vestlandet med trygg framkommelighet heile året, i tillegg til at man vil oppnå reduserte tids- og transportkostnader.
#e134 røldal - seljestad. #røldalstunnelen #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0