Infrastruktur
2 minutter lesetid

Signerte kontrakt om verdens første fergesamband med selvgående ferger

11/01/2024, 08:53
Signerte kontrakt om verdens første fergesamband med selvgående ferger
Avdelingsdirektør ferje Statens vegvesen Dag Hole (til høgre) og administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1. Foto: Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Fjord1 skal drifte sambandet Lavik-Oppedal med fire fartøy fra 2026 til 2034 (med mulighet for forlenging i inntil tre år), og ble tildelt kontrakten i høst med bakgrunn i beste kombinasjon av pris og kvalitet. Lavik – Oppedal er det niende største fergesambandet i landet med 1,2 million personbilenheter (PBE) i 2022.

Dette er kontrakten

Kontrakten innebærer utvikling av helautomatiserte løsninger for alle de fire fergene fra og med 2027 og ut perioden.

Kontrakten beskriver 23 ulike funksjoner som skal automatiseres, og summen av disse funksjonene blir at ferjene vil utføre ruteproduksjon av seg selv.

Det skal i tillegg etableres et kontrollsenter på land, for overvåking og mulighet til fjernstyring av fergene. 

Administrerende direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland er glad for at avtalen nå er signert, og ser fram til å utvikle ny verdensledende teknologi med helautonome ferger:

– Dette er et nytt skritt i retning økt automatisering innen maritim sektor, og det ligger selvsagt høye forventninger og prestisje i en slik kontrakt. Vi er svært glade for at kontrakten er tildelt, og det er med stor stolthet vi nå går løs på utfordringen. Her kan overføringsverdien med ny teknologi til andre deler av sjøfartsnæringen bli stor på sikt, sier Neteland.

Utvikling gjennom anbud

Avdelingsdirektør ferje i Statens Vegvesen, Dag Hole, er stolt over at Vegvesenet nok en gang bruker innkjøpsmakt til omstilling.

– Vi har tradisjon for å bruke vår rolle som innkjøper i milliardklassen til å akselerere utviklingen for å nå målene som er satt for transportsektoren. Tidligere har dette blant annet handlet om nullutslipp. Nå handler det om automatiserte funksjoner, og nok en gang skjer det på fergesambandet Lavik-Oppedal, sier Hole.

Det vi får til her, i samarbeid med Fjord1, vil kunne bidra til å navigere kursen for videre digitalisering og automatisering i kommende kontraktsutlysinger både på riksvegfergesambandene og i maritim bransje elles, legger han til.

– Statens vegvesen har tradisjon for å bruke ny teknologi til å utføre vårt oppdrag på en bedre måte, til beste for samfunnet, klimaet og trafikantene. Det ønsker vi å fortsette med, og det vi får til her, sier Dag Hole.

Sambandet skal driftes med fire nye nullutslippsfartøy på 120 PBE. I tillegg til miljøaspektet i kontrakten, vil det og bli hyppigere frekvens på avgangene sammenliknet med dagens tilbud. 

#e39 lavik-oppedal #fjord 1 #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0