Infrastruktur
3 minutter lesetid

Svevia skal sikre trygge og fremkommelige riksveger i Ofoten

6/09/2023, 09:45
Svevia skal sikre trygge og fremkommelige riksveger i Ofoten
Foto: Thomas Lundström, Svevia Norge AS.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

1. september startet Svevia på en ny driftskontrakt med Statens vegvesen. Entreprenøren får ansvaret for å brøyte, strø, salte og tine stikkrenner om vinteren, og renhold, rasteplasser og grøntarealer om sommeren. Løpende vedlikehold utføres året rundt.

Kontrakten er på 477 millioner kroner eks. mva. for de neste fem årene.

Dette er nytt i ny kontrakt

Byggeleder Renate Dalmo i Statens vegvesen ser fram til å gå i gang med den nye kontrakten.

– Det blir økt innsats på å holde vegen åpen på E10 over Bjørnfjell. Her får vi mer brøytemateriell på plass, og vi tar i bruk flere digitale verktøy. Målet er å gi økt forutsigbarhet for både næringstrafikk og hyttefolk.

– I Narvik by blir det hyppigere vask og feiing av Fagernestunnelen på E6. Tunnelen blir tryggere og mer behagelig å kjøre gjennom når den blir renere, lysere og har mindre svevestøv, sier Dalmo.

Vegvesenet stiller strengere miljøkrav

Statens vegvesen har skjerpet kravene til å ta hensyn til miljøet og å redusere klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenørene skal derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra vegen. Statens vegvesen oppfordrer til re-foliering av skilt, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Langsiktige arbeidsplasser 

Kontrakten på nesten en halv milliard kroner betyr sikre og forutsigbare lokale arbeidsplasser i hele Ofoten og deler av Sør-Troms. 

– Svevia inngår kontrakter med lokale entreprenører som underleverandører. De anslår at mellom 80 og 100 arbeidstakere blir involvert i vegdrifta. Lokalkjente entreprenører gir best mulig framkommelighet for trafikantene, og har stor betydning for å holde vinterveiene åpne og trygge, sier Renate Dalmo. 

Svevia Norge er et Nordlandsbasert selskap med hovedkontor i Mosjøen. Svevia har driftskontrakter med Statens vegvesen og andre vegeiere i store deler av Norge og Sverige.

Dette er Ofoten-kontrakten

Driftskontrakten for riksvegene i Ofoten omfatter 314 kilometer veg, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveger. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og Rv. 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu, i tillegg til E10 mellom Riksgrensen mot Sverige og Tjeldsundbrua.

Vegene går gjennom kommunene Narvik, Gratangen, Lavangen, Bardu, Evenes og Tjeldsund.

Svevia vant anbudet i konkurranse med tre andre tilbydere. Den femårige kontrakten har oppstart 1. september 2023. Kontrakten inneholder også en opsjon på inntil tre års forlengelse.

Slik er Statens vegvesens driftskontrakter

  • All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.
  • Fram til regionreformen trådte i kraft i 2020 var driftskontraktene felles for statlige og fylkeskommunale veger. Etter reformen har Statens vegvesen bare ansvar for riksvegene, og felleskontraktene er faset ut. Fra 1. september 2023 har Statens vegvesen 28 rene riksvegkontrakter, mens 3 kontrakter er felles med fylkeskommuner.
  • Standard kontraktsperiode er fem år, med tre års gjensidig opsjon for inntil tre nye år.
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen av kontrakter, men det er åpnet for kombinasjon med andre tildelingskriterier, for eksempel miljø/klima.
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.
#ofoten #statens vegvesen #svevia
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0