Infrastruktur
2 minutter lesetid

Västlänken – Kjempeprosjekt som skal gjøre det lettere å reise

18/10/2023, 08:25
Västlänken – Kjempeprosjekt som skal gjøre det lettere å reise
Foto: Trafikverket
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Når den åtte kilometer lange dobbeltsporede jernbanen står ferdig, vil passasjerene få helt nye forutsetninger for raskere, enklere og smidigere togreiser. Arbeidet med prosjektet som heter Västlänken startet i 2018. Vi har snakket med Trafikverkets prosjektleder for prosjektet, Bo Larsson:

– Med Västlänken og de nye stasjonene vil lokal- og regiontog kunne passere gjennom Göteborg. Det vil gjøre både lokal og regional kollektivtransport mer effektiv. For å lykkes med målet skal seks kilometer av den totale lengden på strekningen gå i tunneler, noe som betyr at vi både sprenger oss gjennom fjell, og må grave seg gjennom leire og støpe tunneler, forteller han.

Forsinkelse i et delprosjekt

Det omfattende prosjektet er delt inn i fire faser – Centralen, Korsvägen, Haga og Kvarnberget. I flere år pågikk bygging på alle delene samtidig. I januar kansellerte imidlertid Trafikverket kontrakten med AGN Haga, entreprenøren som bygde på Haga, og siden har fremdriften stått stille akkurat der.

– For Haga-delfasen er vi nå i ferd med å skaffe nye kontrakter, sier Bo Larsson.

Ny stasjon ved Liseberg

– På Centralen er vi snart ferdig med de store grave- og betongarbeidene, noe som gjør at vi nå kan starte arbeidet med installasjoner i selve stasjonsområdet. Vi jobber også med den videre byutviklingen og det skal bygges eiendommer på toppen av den nye sentralstasjonen. Det bygges også en ny jernbanebru over E6 og like i nærheten av Liseberg, ved trafikknutepunktet Korsvägen bygges en ny stasjon.

Ferdigstilt rundt 2030

Utgangspunktet var at hele prosjektet skulle stå ferdig i 2026, men nå er planene forskjøvet til 2030. Dette skyldes blant annet problemene på Haga og at fremdriften ikke gikk som planlagt på Korsvägen, sier Bo Larsson og avslutter:

– Det er alltid vanskelig å si noe om fremtiden, ikke minst i et megaprosjekt som dette, men vår vurdering er at vi snart er over det største produksjonsvolumet med de største kostnadene knyttet til bergarbeid, gravearbeider, betongarbeider. Vi forventer å ha passert den toppen innen utgangen av året.

Dette er en artikkel som også trykkes i Industry Radar Norge nr 3, oktober 2023.

#göteborg #västlänken
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0