Infrastruktur
3 minutter lesetid

Vegvesenet vil lage fuglepark ved rv.4 på Hadeland

26/06/2023, 08:32
Vegvesenet vil lage fuglepark ved rv.4 på Hadeland
Byggeleder Tor Iver Steig i Statens vegvesen rv. Roa-Gran og miljørådgiver Even Stensrud vil bygge et nytt våtmarksområde for fugl på et flomutsatt jorde ned mot Vigga. (Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen)
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

50 meter unna det som kan bli et nytt våtmarksområde det smaker fugl av, har en enslig vipe ruget ut fire fugleunger. Viper på reir har de siste 20 årene blitt et sjeldent syn. Trekkfuglen er kritisk truet og er på rødlisten for truede fuglearter.

Lever farlig

Tidligere holdt vipene til på næringsrike strandengområder. Nå trekker fuglearten mot jordbruksområder med åker, eng og beitemark. Der lever fuglen et utsatt liv. Et mer effektivt jordbruk, mer rev og mer kråke, er alle en trussel mot vipereirene. Samtidig drives det jakt på viper i Sør-Europa hvor fuglen overvintrer.

Kritisk truet

– De siste 15-20 årene har vipebestanden gått ned med mer enn 80 prosent i Norge, sier miljørådgiver Even Stensrud i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland.

Det gjør at arten er oppført i kategorien kritisk truet på den norske rødlista over truede fuglearter.

Hadeland er et av områdene hvor vipene hekker. Statens vegvesen har sammen med organisasjonen BirdLife funnet fire reir i området langs rv. 4 hvor Vegvesenet bygger ny motorveg. Tre har gått tapt.

– Vipa legger eggene direkte på bakken. Det tar fem uker fra eggene klekker til ungene blir flygedyktige. I denne perioden er ungene veldig utsatt. Da er det viktig at vi tar vare på vipa, sier  Anne Gri Stenbråten Henriksen i BirdLife.

Forskning viser at vipa er avhengig av områder i nærheten av hekkeområdene hvor ungvipene kan vokse opp. Det er et sånt område Vegvesenet ønsker å bygge opp i samarbeid med landbrukskontoret på Hadeland, statsforvalteren i Viken og BirdLife.

Våtmarksområde

Området er et flomutsatt og vassjukt jorde på 25 mål. Det tilsvarer 3,5 fotballbaner. Senest i april stod jordet en meter under vann da Vigga flommet over. Graset blir ikke slått hvert år, da det ofte er for fuktig. Vegvesenet overtok jordet i 2013 da byggherren løste inn et småbruk. Husene og fjøset måtte rives for å rydde plass til den nye vegen.

Byggeleder Tor Iver Steig og miljørådgiver Even Stensrud vil bygge et nytt våtmarksområde ned mot Vigga. De ser for seg en 100 meter lang kanal parallelt med elva. Denne skal fylles med vann når vannet stiger i Viggja. Det er også planer om å lage en dam på 60 X 60 meter.

Det er første gangen det bygges en fuglepark i forbindelse med et vegprosjekt. Tidligere har Statens vegvesen planlagt en utvidelse av våtmarksområde for fugl i Åkersvika ved Hamar i forbindelse med E6 utbyggingen. Nye Veier gjennomførte tiltaket.

– Da får vi et område som vil attraktivt for trekkfugler og vadefugler, sier Stensrud.

Han har mastergrad i biologi, og er en racer på fugl og forplanting.

Vi har god dialog med landbrukskontoret på Hadeland, og statsforvalteren i Viken,

– Målet er å lage et område som kan minne om de gamle strandengene, sier Stensrud.

Han understreker at inngrepene på landbruksområdet er små, og at det vil være mulig å føre det tilbake som dyrka mark ved behov.

Rimelig og viktig tiltak

Byggeleder Tor Iver Steig sier det er viktig at Vegvesenet tar ansvar for mer enn å bygge motorveg, uten at det koster skjorta.

– Vi bygger ny motorveg gjennom et område som trekkfugler og andre fugler har brukt. Nå vil vi ta kostnaden med å gjøre et nytt område attraktivt for fugl ved å grave en kanal, bygge en dam og pynte opp. Entreprenøren jobber i nabolaget. Det tar ikke mange timene å gjøre anleggsarbeidet i våtmarksområdet, sier Steig.

#rv4 hadeland #statens vegvesen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0