Infrastruktur
1 minutt lesetid

Veidekke: Bygger gang- og sykkelvei i Ski

4/12/2023, 11:04
Veidekke: Bygger gang- og sykkelvei i Ski
Fotograf: Foto: Elena Wahl, Viken F.v.: Prosjektleder Anders Mjell i Viken fylkeskommune og daglig leder Magnar Kristiansen i Leif Grimsrud AS.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

I tillegg til bygging av den nye gang- og sykkelveien omfatter prosjektet utbedring av fylkesvei 152 og flere kryss og sideveier, samt oppgradering av kommunale vann- og avløpsledninger i området. Prosjektet skal bidra til en god sammenheng med øvrig gang- og sykkelveinett og med lokalveier ved Greverud senter og Oppegård stasjon.

– Å bli valgt til å gjennomføre dette oppdraget, er vi svært glade for. Å bedre trafikkforholdene på fylkesveien betyr mye for mange, ikke minst å bedre sikkerheten for gående og syklende i et område med høy skole- og barnehagetrafikk. Dette er et stort og viktig oppdrag for de mye trafikantene og for oss, og vi takker Viken fylkeskommune for tilliten, sier daglig leder Magnar Kristiansen i Leif Grimsrud AS.

– Vi er fornøyde med å inngå kontrakt med en erfaren entreprenør som Leif Grimsrud AS, og ser fram til å samarbeide om dette prosjektet, sier prosjektleder Anders Mjell i Viken fylkeskommune.

Oppstart av byggearbeidene skjer rett etter årsskiftet og byggetiden er planlagt til 24 måneder. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal.

#leif grimsrud as #ski #trafikk #veidekke #viken
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0