Infrastruktur
2 minutter lesetid

Verdens lengste og dypeste

28/12/2023, 16:50
Verdens lengste og dypeste
Illustrasjon: Norconsult
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Når den nye vegen, som skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden er klar, skal reisetiden mellom Bergen og Stavanger med bil være redusert med 40 minutter. To fergestrekninger kan legges ned (E39 Mortavika – Arsvågen) og Mekjarvik-Kvitsøy) og landets minste kommune i areal, Kvitsøy, med knapt 600 innbyggere får fastlandsforbindelse som en del av dette prosjektet.

Totalkostnaden for prosjektet er beregnet til 20.60 mrd (2020 kr). Prosjektet skal finansieres med bompenger. Hovedtunnelen som skal ha to løp blir 26,7 km. Via ett planfritt kryss med to rundkjøringer der ned i dypet skal det gå en tunnel opp til Kvitsøy på 3,5 km. Denne delen av arbeidet er godt i gang. Det er Statens vegvesen som er utbygger. Prosjektet er delt i flere store kontrakter, den neste fra Kvitsøy er utlyst, men ikke tildelt.

Mye mer enn bare verdens lengste vegtunnel

På det dypeste er tunnelen 388 meter under havoverflaten, med minst 50 meter nede i fjell under sjøbunnen. I området ved Kvitsøy skal det lages et anlegg for luft inn og ut til tunellen, et ventilasjonsanlegg. Her skal det drives to sjakter opp til Kvitsøy, forteller Sveinung Brude som er prosjektleder på Kvitsøy for prosjektet i Statens vegvesen.

– Totalt skal det drives nærmere 60 km tunnel på hele dette anlegget. I tillegg til hovedtunnelene, kryss med rundkjøringer og luftesystemene lages det tunneler som skal brukes i anleggsfasen og for evakuering mellom tunnelløpene, og det er tunnelrom for oppsamling av vann som skal pumpes ut. Litt vann trenger inn gjennom grunnen til anlegget. Helt normalt, men noe mange ikke tenker på. Det er også mye elektroinstallasjoner som skal monteres samt avansert elektronikk i sikkerhets-, drift og overvåkingssystemer, sier han.

Ny teknologi

– Det er alltid positivt når vi får mulighet til å ta i bruk ny teknologi. På Rogfast bruker vi jevnlig seismikksprengninger på stuff (lengst fram i tunnelen) for å kartlegge hvordan bergforholdene er ca 100 m fremover. Med signalene vi får fra seismikk lages det modeller som gjør at vi vet hvordan grunnforholdene er innen vi kommer dit i prosessen. Med denne kunnskapen kan vi bygge tryggere, sikrere og mer effektivt avslutter prosjektlederen.

#bergen #stavanger
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0