Byggeindustrien
3 minutter lesetid

Norconsult avsluttet året med sterk vekst

7/03/2023, 11:11
Norconsult avsluttet året med sterk vekst
STERK VEKST: Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult er godt fornøyd med omsetningsveksten i fjerde kvartal og for hele 2022.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Norconsults netto driftsinntekter endte på 2 227 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, mot 1 871 millioner kroner i samme periode i 2021. Det tilsvarer en omsetningsvekst på 19,1 prosent i kvartalet og en netto organisk vekst på 15,6 prosent. Justert EBITA endte på 218 millioner kroner, som var 74 millioner høyere enn i samme kvartal i 2021. 50 millioner kroner av forbedringen i justert EBITA for kvartalet var relatert til engangseffekter og endringer i periodiseringsprinsipper.

Netto driftsinntekter for hele 2022 økte med 14 prosent til 7 512 millioner kroner og en justert EBITA på 733 millioner kroner. Det tilsvarer en justert EBITA-margin på 9,8 prosent for året under ett, hvilket var en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2021. For hele 2022 endte den organiske veksten i Norconsult på 11,5 prosent.

Styret foreslår et utbytte på 24 kroner per aksje. Totalt utbytte tilsvarer cirka 76 prosent av årsresultatet.

– Vi er godt fornøyde med omsetningsveksten i fjerde kvartal, og for 2022 totalt sett. Norconsult har lagt bak seg nok et solid år med lønnsom vekst. Utviklingen har vært god i de ulike markedsområdene våre, og særlig den norske virksomheten har vist en positiv trend i lønnsomheten, sier konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna.

Norconsult er i dag medarbeidereid og har i mange år hatt attraktive aksjeprogrammer, men i 2022 ble aksjeprogrammene satt på pause som følge av utredninger rundt ny eiermodell. På ekstraordinær generalforsamling i januar i år ble det besluttet at selskapet skal søke om notering på Oslo Børs, og når det forpliktede aksjeprogrammet for 2022 nå gjenopptas, er det beregnet at dette vil belaste fjorårets regnskap med 95 millioner kroner, en kostnad som vil bli trukket fra på justert EBITA.

Flere nye viktige kontrakter i kvartalet

I løpet av fjerde kvartal har Norconsult inngått flere viktige kontrakter. Entreprenøren HENT engasjerte Norconsult for tilnærmet komplett detaljprosjektering av Normoria, Kristiansunds nye storstue som skal inneholde opera, kulturhus, bibliotek, museum og kulturskole. I samme kvartal fikk Norconsult også i oppgave å prosjektere bygg- og anleggsdelen for elektrifisering og landbasert kompresjonsanlegg for Hammerfest LNG, på Melkøya i Finnmark. Bygging av nytt nødstrømsanlegg for LNG-fabrikken inngår også i prosjektet, som vil pågå til 2028. Norconsults oppdrag er en integrert del av Aibels EPCI-kontrakt med Equinor.

I Danmark vant Norconsult en kontrakt med Letbanen, en ny togforbindelse rundt København, som blant annet inkluderer geotekniske undersøkelser og dokumentasjon av utført arbeid i prosjektet. Norconsult Sverige fikk et tverrfaglig oppdrag med Skellefteå kommune om utvikling av en løsning som skal gjøre om matavfall til biogass.

Attraktiv arbeidsgiver

Norconsult ble i 2022 kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren for rådgivende ingeniører, både blant studenter og yngre yrkesaktive, ifølge en rangering foretatt av Universum. I Sverige ble selskapet kåret til «Karriärföretag», som innebærer at selskapet anses å ha de fremste karriere- og utviklingsmulighetene til unge talenter.

Usikre fremtidsutsikter, men god ordrebok

Norconsult har i løpet av 2022 økt ordreboken til et rekordhøyt nivå med vekst i alle markedsområdene, men samtidig var det tegn til lavere vekst i ordreinngangen mot slutten av året. Selskapet opplevde høy aktivitet innen grønn industri og energi mot slutten av 2022. Dette henger sammen med elektrifiseringen av samfunnet, hvor behovet for økt energiproduksjon er høyt både i Norge og Europa i årene som kommer. Norconsult har i dag en diversifisert portefølje av kundeoppdrag fordelt på offentlig og privat sektor.

– Det er utvilsomt tøffere og mer uforutsigbare tider, men til tross for geopolitisk uro og økende markedsvolatilitet er det hele tiden et fundamentalt behov for våre tjenester. Det vil fortsatt være god etterspørsel etter de beste ingeniørene, arkitektene og rådgiverne, sier Hogna.

#fjerde kvartal #norconsult
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0