Økonomi
2 minutter lesetid

Prisene stiger mindre enn for et år siden, men har fortsatt et høyt nivå

10/08/2023, 12:36
Prisene stiger mindre enn for et år siden, men har fortsatt et høyt nivå
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

KPI steg 0,4 prosent fra juni til juli 2023, og var i juli 5,4 prosent høyere enn for ett år siden. Dette er 1,0 prosentpoeng lavere enn tolvmånedersveksten som ble målt i juni.

– Matvareprisene hadde en historisk høy månedsendring fra juni til juli i fjor. Vi har ikke målt en tilsvarende høy vekst i prisene fra juni til juli i år, noe som gjør at tolvmånedersveksten for matvareprisene faller i juli, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

– Samme effekt ser vi for strømprisene. De falt en del mer fra juni til juli i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette trekker tolvmånedersveksten nedover, sier Espen Kristiansen.

Til tross for nedgangen i tolvmånedersendringen fra forrige måned, så er prisveksten fortsatt på et høyt nivå.

I en historisk sammenheng er en prisvekst på 5,4 prosent svært høyt, og langt over Norges Banks inflasjonsmål på 2 prosent. Samtidig er det den laveste tolvmånedersraten vi har sett i KPI siden april i fjor.

Lavere strøm- og drivstoffpriser enn for ett år siden

Blant varene som demper tolvmånedersveksten betydelig i juli finner vi bensin, diesel og strøm.

At prisene på energivarer nå er den varegruppen som demper prisveksten mest står i sterk kontrast til det vi så gjennom fjoråret. Da var det prisene på drivstoff og strøm som store deler av året var blant varegruppene som bidro betydelig til den høye prisveksten. Prisnedgangen på energivarene de siste par månedene kommer altså fra svært høye nivåer i fjor.

Fra juli 2022 til juli 2023 falt prisene på bensin og diesel med henholdsvis 15,2 og 21,0 prosent.

Prisene for elektrisitet inkludert nettleie var 4,3 prosent lavere i juli i år sammenlignet med i fjor. Det har vært ekstremt store regionale forskjeller i strømprisene siden høsten 2021. Juli i år var den første måneden siden strømstøtteordningen ble innført der ingen av prisområdene landet er delt inn i hadde høy nok markedspris til å kvalifisere for strømstøtte.

#konsumprisindeksen #ssb
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0