Follotunellen

13/12/2022
Infrastruktur

Follobanen åpnet

Reduserer reisen sydover med 11 minutter
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser