Forprosjekt

20/10/2022
Arkitektur

Forprosjekt ferdigstilt

Arbeid med Nye Rikshospitalet og Aker sykehus ett skritt videre
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser