miljøsertifiering

25/05/2022
Byggeindustrien

Stor økning av svanemerkede bygninger

Antallet svanemerkede boliger og formålsbygg i Norden har steget med 89 prosent de siste to årene. Det skriver Nordisk Miljømerking.
Magnus Kvandal Magnus Kvandal