Eiendom
2 minutter lesetid

Nrep kjøper lagerporteføljen Wilog til en verdi av over 3 milliarder

2/02/2024, 11:41
Nrep kjøper lagerporteføljen Wilog til en verdi av over 3 milliarder
Jens Petter Hagen, Norgessjef i Nrep
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Fremover skal det også gjøres ytterligere investeringer.

– Vi ser gode vekstmuligheter innen sentrale lager- og kombinasjonseiendommer i Osloområdet. For samtidig som tilbudet av disse eiendommene reduseres som følge av byutvikling, er etterspørselen fra potensielle leietakere høy, sier Jens Petter Hagen, Norgessjef i Nrep.

Majoriteten av de tidligere eierne av Wilog kjøper seg også inn i det nye selskapet som vil bli forvaltet av Propcap.

– Vi er veldig glade for å få Nrep med på laget. Vi har sett etter en partner som stiller med frisk kapital og styrker våre planer om videre vekst. Vi opplever stor etterspørsel og gode leiepriser for denne type sentral logistikkeiendom og ser spennende muligheter og synergier i en videre utvikling av Oslo-porteføljen, sier Finn Erik Røed, styreleder i Wilog.

Sikter på å doble porteføljen

Nrep og de øvrige eierne har ambisiøse vekstplaner. Som del av avtalen vil Nrep sette av minst 1 milliard kroner til flere investeringer.

 – Vi har en investeringsplan om å finansiere ytterligere vekst av porteføljen, og vil over tid øke Nreps eierandel til rundt 70 prosent og doble porteføljen. I løpet av de kommende årene ser vi for oss at porteføljen har et tydelig avtrykk i alle de store knutepunktene i og rundt Oslo, sier Hagen.

Wilog-porteføljen har blitt forvaltet og bygget opp av Propcap i løpet av de siste tre årene, og Propcap vil fortsette å videreutvikle og forvalte porteføljen.

– Vi ser frem til å fortsette arbeidet med å utvikle porteføljen sammen med de nye aksjonærene. Nrep er en bra match for Wilog og deler vårt syn på mulighetene i dette segmentet, sier daglig leder i Propcap, Lasse Kristiansen

Flere store kjøp

Investeringen gjøres gjennom fondet NSF V, som siden lanseringen i mai 2023 har stått bak flere store oppkjøp i Oslo-området, som kjøpet av Akersgaten 51 og Tordenskioldsgate 6 fra Entra og kjøpet av logistikkporteføljen Marine Trading i Moss. Etter kjøpet vil Wilog eies av 15 aksjonærer, der Nrep (49 prosent), Trollborg Invest (17 prosent), Skips AS Tudor (14 prosent) er de største. Ansatte i Propcap vil kjøpe seg inn og få en eierandel på 3 prosent.

#nrep #wilog
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0