Byggeindustrien
2 minutter lesetid

AF Gruppen har vekst og godt resultat i fjerde kvartal 2022

13/02/2023, 11:37
AF Gruppen har vekst og godt resultat i fjerde kvartal 2022
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

AF Gruppens nettoomsetning ble NOK 8.568 millioner (8.112) i fjerde kvartal og NOK 31.205 millioner (27.868) for 2022. Resultat før skatt ble 502 millioner kroner (635) i fjerde kvartal og 1.400 millioner kroner (1.580) for 2022. Det tilsvarer en resultatmargin på 5,9 prosent (7,8 prosent) i fjerde kvartal og 4,5 prosent (5,7 prosent) for 2022. Den totale ordrereserven var NOK 39 765 millioner (38 646) 31. desember 2022.

AF Gruppen har en solid finansiell stilling. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i fjerde kvartal var -38 millioner kroner (301) og 1.460 millioner kroner (1.415) for året som helhet. 31. desember 2022 hadde AF Gruppen rentebærende netto gjeld på 329 millioner kroner (-29). Resultat per aksje for 2022 ble 8,96 kroner (9,60). Styret foreslår et utbytte på NOK 6,50 (6,50) per aksje, som skal utbetales i løpet av første halvår 2023.

– Vi oppnådde meget god lønnsomhet i store deler av konsernet i kvartalet, spesielt innen Offshore og Energi og Miljø. Anlegget leverer en tosifret driftsmargin, og Betonmast viser en positiv utvikling og leverer et godt resultat i kvartalet. I Construction og Sverige er den samlede lønnsomheten ikke tilfredsstillende til tross for at flere forretningsenheter i begge forretningsområdene leverer svært solide resultater. Det er for stor variasjon i forretningsenhetenes resultater, og vi er ikke fornøyd med den samlede lønnsomheten i 2022, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF stiller like høye sikkerhetskrav til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne ansatte. Målet er null alvorlige skader og arbeidsrelatert fravær. Tall fra underleverandører inngår i skadestatistikken. H1-verdien av skadefrekvensen for tredje kvartal var 0,9 (0,9). For 2022 var H1-verdien 1,1 (1,1).

AF arbeider systematisk og målrettet for å minimere arbeidsrelatert sykefravær. Sykefraværet i fjerde kvartal var 4,7 prosent (4,9 prosent). For 2022 var sykefraværet 4,6 prosent (4,6 prosent).

– I 2022 har vi inngått flere avtaler om å gjennomføre store komplekse prosjekter med høy samfunnsnytte. AF Gruppen har blant annet fått to oppdrag fra Oslo kommune knyttet til ny vannforsyning i Oslo, og vi jobber med flere vindkraftprosjekter i Sverige. Vi er også valgt som entreprenør for den nye flyplassen i Mo i Rana, et prosjekt som er et samarbeidsprosjekt. I tillegg har vi inngått en avtale om å bygge ny kabeltunnel i Oslo, og vi gjennomfører prosjekter innen både nybygg og renovering, for å ta vare på det som allerede er bygget. Dette er utfordrende prosjekter hvor vi får brukt vår kompetanse og gjennomføringsevne. Slike oppdrag er viktige for at vi skal fortsette å tiltrekke oss, utvikle og beholde markedets beste ledelse og faglige kompetanse, sier Tøftum.

#4. kvartal #af gruppen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0