Byggeindustrien
2 minutter lesetid

AF Gruppen med krevende første kvartal

12/05/2023, 07:47
AF Gruppen med krevende første kvartal
Prosjekt hos AF Anlegg. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Omsetningen for 1. kvartal var MNOK 7 393 (6 809) og resultat før skatt ble MNOK 13 (209). Dette ga en resultatmargin på 0,2 % (3,1 %). Ordrereserven var på MNOK 41 895 (42 697) ved utgangen av kvartalet.

I kvartalet ble det foretatt ytterligere nedjusteringer av prosjektestimatene i konsernets svenske virksomhet. Prosjektestimatene er nedjustert i størrelsesorden MNOK 230 og er knyttet til enhetene i tidligere Betonmast Sverige. Av en total ordrereserve på MNOK 7 645 per 31.03.23 for virksomhetsområdet Sverige, utgjør ordrereserven til enhetene nevnt over MNOK 2 097. Gjenværende produksjonsverdi i tapsprosjekter i tidligere Betonmast Sverige er MNOK 940.

– Vi leverer svake resultater i første kvartal som følge av utfordringer i enkelte av våre svenske enheter, samt svak lønnsomhet innen Bygg. I likhet med andre aktører opplever vi et krevende marked innen bygg og eiendom, men resultatene skyldes primært egne prestasjoner. Dette har medført nedjusteringer i vår svenske portefølje i kvartalet. Vi skal sørge for best mulig gjennomføring av de aktuelle prosjektene, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK -24 (607) i 1. kvartal 2023. AF Gruppen hadde per 31. mars 2023 netto rentebærende gjeld på MNOK 570 (-371). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK -0,03 (1,39). Styret har foreslått til generalforsamlingen et utbytte på NOK 6,50 (6,50) per aksje for utbetaling 1. halvår 2023.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Alle skal komme trygt hjem fra våre prosjekter, og tall fra underentreprenører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 1. kvartal var 1,4 (0,9). Selskapet arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær, og sykefraværet for 1. kvartal var 4,4 % (5,5 %).

– Kvartalet inneholder flere sterke prestasjoner, spesielt innen virksomhetsområdene Offshore og Anlegg. Vi har en solid ordrereserve med store komplekse prosjekter med høy samfunnsnytte. Grunnprinsippene for vår virksomhet ligger fast, der et godt sikkerhetsarbeid er en forutsetning for lønnsom vekst. Det er gledelig at utviklingen for sykefravær er positiv i kvartalet, sier Tøftum.

#af gruppen #betonmast #første kvartal
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0