Byggeindustrien
2 minutter lesetid

AF Gruppen med rapport for tredje kvartal

11/11/2022, 11:15
AF Gruppen med rapport for tredje kvartal
Illustrasjon: AF Offshore Decom
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vi har hatt et kvartal med varierende prestasjoner forteller de i en pressemelding. Offshorevirksomheten har i 3. kvartal levert solid vekst og svært god lønnsomhet, og innen riving, miljø og energi har vi også svært gode resultater. For de svenske Betonmast-enhetene har vi nedjustert prosjektestimatene betydelig, så totalt sett leverer vi ikke på AF-nivå lønnsomhetsmessig, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

– I dagens marked er det viktig med robust organisering, aktiv risikostyring, og evne til å velge riktige prosjekter. Vi har en sterk markedsposisjon og den siste tiden har vi inngått en rekke solide kontrakter hvor vi skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer innen infrastruktur, fjerning og samferdsel. Vi er i tillegg godt posisjonert innen rehabilitering, oppussing og tilbygg, sier Tøftum.

Nøkkeltall

AF Gruppens  omsetning var MNOK 7 537 (6 358) i 3. kvartal og MNOK 22 638 (19 756) hittil i år. Resultat før skatt ble MNOK 263 (344) i 3. kvartal og MNOK 898 (945) hittil i år. Dette ga en resultatmargin på 3,5 prosent (5,4 prosent) i 3. kvartal og 4,0 prosent (4,8 prosent) hittil i år. Samlet ordrereserve var MNOK 39 716 (40 391) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 272 (380) i 3. kvartal 2022. Hittil i år er kontantstrøm fra driften MNOK 1 498 (1 114). AF Gruppen hadde per 30. september 2022 netto rentebærende fordringer på MNOK 254 (-26). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 1,46 (2,08). Styret har vedtatt et utbytte for 2. halvår på NOK 4,00 (4,00) per aksje.

#af gruppen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0