Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Ansatte kjøpte aksjer i Veidekke for over 100 millioner kroner

20/02/2023, 15:24
Ansatte kjøpte aksjer i Veidekke for over 100 millioner kroner
Foto: Veidekke_ASA
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– At de ansatte er medeiere i selskapet har lang tradisjon i Veidekke. Gjennom tilbudet om å kjøpe aksjer til rabattert pris, får alle våre ansatte mulighet til å ta del i konsernets verdiskaping i form av utbytte og økt aksjeverdi. I Veidekke mener vi at medeierskap skaper merverdi ved å styrke kommersiell forståelse og at det bidrar til å samle oss om strategiske retningsvalg og felles mål, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Tegningskursen tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs i tegningsperioden fratrukket rabatt. Rabatt for svenske deltakere er 25 % som gir en kurs på 84,17 kr. Rabatt for norske og danske deltakere er 20 %, som gir en kurs på 89,78 kr. 1 844 norske og danske medarbeidere kjøpte 1 060 350 aksjer til kurs 89,78 kr, mens 275 svenske medarbeidere kjøpte 92 050 aksjer til kurs 84,17 kr. Aksjene har en salgsrestriksjon på to år

#veidekke
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0