Byggeindustrien
1 minutt lesetid

Åpner for strengere krav

27/04/2023, 07:10
Åpner for strengere krav
Foto: regjeringen.no
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

SV konfronterte klima og miljøministeren med NRKs nylige sak om de unike skogene ved Follsjå i Telemark, der skog av nasjonal og internasjonal verneverdi kan være hogd. NRK har også tidligere omtalt at skognæringen selv er ansvarlig for å kartlegge skogenes naturverdi, og at man beholder miljøsertfiseringen sin selv om reglene brytes.

– Da jeg kom inn i denne stillingen ble jeg overrasket over hvor lite bevisste vi var på økosystemene i norsk natur. Jeg hadde forestilt meg at vi hadde et høyere kunnskapsnivå, svarte statsråden.

Ministeren stiller spørsmål ved om skog fortsatt skal kontrolleres etter forhåndsskrevne regler fra bransjen selv, eller om staten skal involveres mer og uttalte ifølge NRK:

– Om vi ser på næringsvirksomhet her i landet, så har vi blitt strengere på miljøkrav uten at vi har sluttet å produsere industrivarer. Og det vil jo på et tidspunkt måtte skje også med skognæringen.

#miljø #skog #skogindustri
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0