Byggeindustrien
2 minutter lesetid

Åpner ny storstue for idrett og lokalmiljø på Korsvoll

25/11/2022, 13:12
Åpner ny storstue for idrett og lokalmiljø på Korsvoll
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Økt idrettskapasitet

– Løsningen på de store utfordringene i vår tid er lokale fellesskap. Nå har Korsvoll fått en ny, innholdsrik møteplass. Det gjør at flere får delta i meningsfylte aktiviteter i sitt nærmiljø, sier Omar Samy Gama (Sv), byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Allsidig bygg for godt nabolag

Oslobygg KF har bygd et allsidig hus over tre plan, og med et bruksareal på nærmere 4 000 kvadratmeter på Korsvoll. I tillegg til flerbrukshall med garderober, inneholder bygget blant annet rom for styrketrening, kontorer og møterom for idretten, en barnehage med fire avdelinger, og et forsamlingslokale på rundt 150 kvadratmeter. Forsamlingslokalet, som erstatter det tidligere Korsvollhuset, har direkte utgang til en terrasse på 180 kvadratmeter.

– Dette er fremtidens måte å bygge på. Når vi bygger for flere formål utnytter vi arealene mer effektivt. Som en av de største byggherrene i landet, har Oslobygg ambisjoner om å bidra til å skape gode, levende nabolag. Jeg er sikker på at Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage blir et nytt samlingspunkt som får stor betydning i lokalmiljøet, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg.

Som en del av prosjektet er Åmotveien utvidet og oppgradert med fortau for å skape tryggere lokalvei for nærmiljøet. Det er også opparbeidet gangforbindelse gjennom idrettsparken, fra Korsvollbråtan til Åmotveien. Gangforbindelsen er knyttet opp mot eksisterende turveinett, og vil bidra til å skape en trygg og fin tilkomst til marka for lokalbefolkningen.

Oslo kommune bygger miljøvennlig

Det nye flerbrukshuset på Korsvoll er bygd som passivhus. Ved å velge miljøvennlige materialer, som blant annet massivtre og lavutslippsbetong, har vi redusert klimagassutslippene med 25 prosent sammenlignet med et referansebygg. Grønt tak med sedum bidrar til å fordrøye regnvann og håndtere overvann på offentlig nett i Oslo. I tillegg har bygget en varmepumpe som henter energi fra 12 energibrønner, og som varmer opp både rommene og tappevannet.

– Vår politikk er å sørge for stadig mer miljøvennlige bygg. Oslo kommune er en stor innkjøper, og kan dermed bidra til at hele byggenæringen blir mer miljøvennlig. Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage er blitt et fantastisk bygg som også er tvers igjennom miljøvennlig, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap.

Godt integrert

Det er lagt vekt på at Korsvoll flerbrukshall, forsamlingslokale og barnehage skal gli godt inn i småhusbebyggelsen i lokalmiljøet. Bygget har en enkel, moderne og mørk trefasade. Innvendig vil den særegne bærekonstruksjonen i massivt treverk gi identitet til bygget.

– Innslag av mye synlig treverk og større partier med glassflater, blant annet i foajeen, gir en opplevelse av bygget som lyst, varmt og mykt, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0