Byggeindustrien
1 minutt lesetid

AREPA etablerer seg i Norge

27/02/2024, 11:00
AREPA etablerer seg i Norge
Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Teknisk renovering er en billigere og mer effektiv løsning for å redde teknikk, etter skader. Drift og produksjon kan gjenopptas raskere, og en unngår lengre avbrudd og ventetid på leveranse av nytt utstyr. Renovering og levetidsforlengelse av maskiner, tekniske installasjoner og elektronisk utstyr, sparer samtidig dyre og verdifulle ressurser, og miljøbelastningen reduseres markant i forhold til å skifte til nytt utstyr.

Globalt arbeid med oppstart i Skandinavia

I over 40 år har AREPA reddet maskiner, produksjonsapparater, elektrisk utstyr og tekniske installasjoner i hele verden, både on-site og i egne verkstedlokasjoner.  Nå etableres det kontor i Stavanger. Selskapet finnes fra før i USA, Nederland, Sverige og Danmark. Det var i Danmark det hele startet. Fra kontoret i Stavanger skal man nå hele det norske markedet.

Norge viser vei på bæredyktighet og teknisk levetidsforlengelse

«Vi arbeider jevnlig i Norge, og har alltid gjort det. Men, nå etablerer vi oss med eget selskap i Norge, slik at vi kan yte enda bedre service i industrien og til våre samarbeidspartnere», forteller Managing Director for AREPA Nordics, Martin Wamsler.

#arepa #stavanger
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0