Byggeindustrien Arkitektur
1 minutt lesetid

Anker dom fra Vestfold tingretten

6/03/2024, 13:13
Anker dom fra  Vestfold tingretten
Verdens ende på Tjøme Illustrasjon: HWR
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Rune Breili ble i tingretten dømt til tre måneders fengsel for å ha gitt uriktige eller misvisende opplysninger til kommunen i forbindelse med to hytteprosjekt på Tjøme. Breili er uenig i bevisvurderingen av en rekke av de faktiske forholdene, og anker dommen i sin helhet.

– Tingrettsdommen slår fast at all type arkitektvirksomhet, herunder tegning, kan være straffbar hvis tegningen strider mot lov, plangrunnlag eller en gitt tillatelse. Dommen setter også til side ansvarssystemet i plan- og bygningsloven, sier advokat Tormod Tingstad i Elden Advokatfirma, som forsvarer Breili sammen med advokat Thomas Skjelbred.

Enda en runde i rettsapparatet er stor personlig belastning for Rune Breili. Han mener allikevel at det nødvendig å få en rettslig avklaring av tingrettens lovforståelse. Dersom denne lovforståelsen opprettholdes av lagmannsretten, vil det få store konsekvenser for en hel yrkesgruppe.

#færder kommune #tjøme kommune færder kommune #tjøme-saken
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0