Byggeindustrien Arkitektur
2 minutter lesetid

Byfornyelse med bevaring av verneverdig bebyggelse

6/12/2023, 10:53
Byfornyelse med bevaring av verneverdig bebyggelse
Gateperspektiv krysset Strømsveien x Etterstadgata. Illustrasjon som viser eksisterende og foreslått ny bebyggelse – sett fra nord mot sydøst.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

Planforslaget innebærer en omregulering av Etterstadgata 2-6 fra barnehage, forretning og kontor til boliger og publikumsrettede formål. Prosjektet åpner for om lag 40 boliger i en boligblokk på 5-7 etasjer og bevaring av verneverdig bebyggelse, inklusiv den folkekjære Sotakiosken. Plassen mot Strømsveien foreslås som et åpent torgområde.

LINK står også for utarbeidelse av en landskapsplan med vekt på blågrønn faktor for utomhusanlegget, offentlig torg, offentlig lommepark med bevaring av en rekke trær og eksisterende vegetasjon.

– Vi gleder oss over at OBOS kan få gjennomført sine ambisjoner med å transformere området. Og vi gleder oss til å bidra til å omforme eksisterende bebyggelse til bedre utnyttelse og nye funksjoner. Her skal det skapes nye byrom i en grønnere kontekst og et levende miljø der det er trygt og attraktivt å ferdes, sier Camilla Aakre i LINK Arkitektur.

Planforslaget for Sotahjørnet på Vålerenga ble vedtatt av Oslo bystyret 22. november, og strekker seg tilbake til 2018 da denne ble sendt fra LINK Arkitektur til Plan og Bygningsetaten for førstegangsbehandling.

– Dette er et prosjekt som har skapt stort engasjement i lokalmiljøet, og Byantikvaren fremmet et eget alternativ. Nå kan vi endelig realisere dette prosjektet som vi mener blir veldig fint og som vil passe godt inn på Vålerenga. Sammen med kommunen, og etter innspill fra engasjerte beboere og lokale foreninger har vi landet på et prosjekt vi mener vil løfte området. Prosjektet har en god balanse mellom utvikling og vern. Her skal vi ta vare på historien og samtidig bidra til at bydelen får flere gode boliger, forteller utviklingssjef Adrian Finvold i OBOS Eiendom til Estate nyheter.

#link arkitektur #obos #vålerenga
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0