Arkitektur
2 minutter lesetid

Byggeskikkprisen til IDDIS

24/10/2023, 10:04
Byggeskikkprisen til IDDIS
Arkitekt Lena Thomassen fra Eder Biesel, landskapsarkitekt Randi Thomsen fra Asplan Viak, arkitekt Christine Biesel og Siri Aavitsland fra byggherre MUST.
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Baksiden til hermetikkmuseet har gjenoppstått som byens nye piazza, som iscenesetter den gamle bebyggelsen på en spennende måte, sa konstituert ordfører Dagny Sunnanå Hausken under utdelingen av prisen

– Vi holdt hele tiden fast ved målet, som var å skape en lokal møteplass for lokalsamfunnet og en bygning forankret i lokal historie og kultur, sa arkitekt Christine Biesel, og understreket at prisen ikke bare er en anerkjennelse til prosjektet, men også til det fellesskapet som har stått bak – byggherre, designere, landskapsarkitekter, ingeniører, håndverkere og vernemyndigheter. 

– Det er krevende å være byggherre i et såpass komplisert område som Gamle Stavanger tross alt er. Vi hadde ikke klart dette uten en dedikert prosjektledelse, en kommune som trodde på prosjektet og god støtte fra stat, fylkeskommune og næringslivet, supplerte Siri Aavitsland fra Museum Stavanger (MUST).  

Målet med byggeskikkprisen er å hedre byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitektur, utførelse og materialbruk bidrar til å heve og utvikle byggeskikken i Stavanger. I år har teamet vært «Åpen klasse».

Museet i Gamle Stavanger var nominert sammen med hotellet Ydalir på universitetsområdet, og et anneks ved en enebolig på Storhaug. Folk har kunnet heie fram sin favoritt i sosiale medier. IDDIS fikk flest heiarop og fikk dermed en ekstra «folkestemme» inn i juryen, som for øvrig har bestått av tre arkitekter, en landskapsarkitekt og to politikere.

Her er juryens begrunnelse:

IDDIS Norsk grafisk museum & Norsk hermetikkmuseum
Arkitekt:  Eder Biesel Arkitekter
Landskapsarkitekt: Eder Biesel Arkitekter og Asplan Viak AS
Byggherre:  Museum Stavanger AS (MUST)
Fullført:  2021

Ved å samlokalisere Norsk grafisk museum og Norsk hermetikkmuseum i kontakt med Gamle Stavanger har en videreført og videreutviklet et levende museum. Baksiden til hermetikkmuseet har gjenoppstått som byens nye piazza omkranset av flott arkitektur som iscenesetter den gamle bebyggelsen på en spennende måte.

Den nye museumsbygningen sin glassfasade med «stablede» bokstaver inspirert av trykkerienes settekasser, fanger interessen og inviterer inn. Skalaen på de tilførte bygningene harmonerer godt med de eksisterende. Tilpasningen til omgivelsene er svært vellykket og elegant utført. Bruken av mørkbrent tegl med et levende fargespill, binder mu­seumsbygget til stedet.

Nivåforskjellene i uterommet danner et amfi sammen med trapp og rampe, og åpner for fleksibel bruk av det innbydende torget. Det grønne taket over kafébygningen er et flott syn fra trykkeriutstillingen.

Transformasjonen og ny bruk av de gamle bygningene er et forbilde for hvordan arkitekturen kan være historieforteller og bidra til å nå klimamålene. Kombinasjonen av nytt og gammelt appellerer til sansene og byr på flotte detaljer og gledelige bygningsmessige overraskelser.

Med Iddis har Stavanger fått et attraktivt møtested med nytt og gammelt i flott samspill.

#byggeskikkpris #eder biesel arkitekter #iddis #stavanger
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0