Byggeindustrien Arkitektur
1 minutt lesetid

Inngår strategisk samarbeid

28/11/2023, 12:38
Inngår strategisk samarbeid
Hilde Wexels Riser Hilde Wexels Riser
Like 0

– Vår samlede kompetanse, kultur og gjennomføringskraft vil gjøre oss til en selvstendig, uavhengig og foretrukket samarbeidspartner for byggherrer og entreprenører i ambisiøse prosjekter som svarer på vår tids sentrale utfordringer, Sier de i en pressemelding.

Samfunnet skal i løpet av kort tid gjennomgå store endringer for å bli bærekraftig. Innen 2030 skal vi innfri FNs bærekraftmål og innen 2050 skal Norge være klimanøytralt. Samtidig skal vi stadig skape fysiske omgivelser av høy kvalitet for oss som mennesker. Vi mener at arkitektfaget og arkitektrollen er sentrale i prosessen med å utvikle mange av svarene på disse utfordringene, og at vi må ta en større rolle i prosjektene og prosessene vi deltar i – og ikke minst i samfunnsdebatten. Helhet og prosess er to kjerneområder i vår fagkompetanse som arkitekter, som vi styrker gjennom vårt samarbeid. Denne kompetansen vil vi synliggjøre og tilby våre oppdragsgivere og samfunnet rundt oss.

Samarbeidet innebærer at vi vil ha 90 arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere fordelt på landets tre største byer, og vi vil med dette kunne ta på oss store og komplekse prosjekter i hele landet.

– Sammen vil vi møte fremtidens utfordringer i et stadig mer spennende og komplekst marked, sier Thomas Gevelt Løvdahl, daglig leder i L2, Øyvind Hegvik, daglig leder i HUS og Odd Eilert Mjellem, daglig leder i CUBUS.

#arkitektgruppen cubus #hus arkitekter #l2 arkitekter
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0